Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta
Okładka tom 30
PDF

Słowa kluczowe

motywacja turystyczna
czynniki motywujące do podróżowania
destynacja
motywatory
czynniki higieny
demotywatory

Jak cytować

KoziołL., & KoziołM. (2016). Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 30(2), 99-116. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.02.99116

Abstrakt

W artykule przedstawiono dyskusję wokół podstawowych pojęć z zakresu motywacji turystycznej i teorii czynników motywujących do podróżowania. Zaprezentowano nowe ich ujęcie w postaci koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej. W tej koncepcji wyróżniono trzy grupy czynników: motywatory, które, gdy występują, wywołują chęć, skłonność do podjęcia aktywności turystycznej; czynniki higieny, które, gdy nie występują, wywołują niechęć do uczestnictwa w turystyce; demotywatory, które, gdy się pojawiają, powodują negatywne nastawienie do aktywności turystycznej. Ich sektory oddziaływania na atrakcyjność turystyczną destynacji (obszaru recepcji turystycznej) różnią się diametralnie, chociaż występują one równocześnie w regionie turystycznym (destynacji). Stąd też koncepcja ta stanowi dyrektywę metodologiczną sugerującą rozszerzenie pola analizy prowadzonych badań na czynniki motywacji turystycznej mające charakter destymulant badanego zjawiska.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.02.99116
PDF

Bibliografia

Ahlström-Södeling, R. (2003). SME strategic business network seen as learning organization. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(4), 444–454.
Zobacz w Google Scholar

Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis. ISBN 8390645262.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 83-85441-86-7.
Zobacz w Google Scholar

Borodako, K. (2012). Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa. W: T. Żabińska (red.). Turystyka na obszarach wiejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji (s. 60–71). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Crompton, J.L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6(4), 408–424.
Zobacz w Google Scholar

Dann, G.M.S. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research, 4(4), 184–194.
Zobacz w Google Scholar

Franken, R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 8389574616.
Zobacz w Google Scholar

Gangé, M., Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362.
Zobacz w Google Scholar

Garrod, B., Fyall, A. (2000). Managing heritage tourism. Annals of Tourism Research, 27(3), 682–708.
Zobacz w Google Scholar

Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816655.
Zobacz w Google Scholar

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz osoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4.
Zobacz w Google Scholar

Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 65(5), 109–120.
Zobacz w Google Scholar

Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B.B. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley & Sons.
Zobacz w Google Scholar

Hudson, S. (2008). Tourism and Hospitality Marketing. A Global Perspective. Los Angeles; London: Sage Publications. ISBN 9781412946872.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiewicz, A. (2000). Metody statystyczne zarządzania jakością [online, dostęp: 2015-07-10]. Stat Soft Polska. Dostępny w Internecie: http://www.statsoft.pl.
Zobacz w Google Scholar

Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2011). Trychotomy of motivating factors in the workplace: Concept outline. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19(2), 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Pyrek, R. (2014), The concept of classification of tourist product: Some observations and a research agenda. W: V. Katsoni (ed.). Cultural Tourism in a Digital Era (pp. 57–66). Athens: Springer International Publishing. ISBN 9783319158594.
Zobacz w Google Scholar

Krippendorf, J. (1987). The Holidaymakers. London: Heinemann. McIntosh, R.W., Goeldner, Ch.R. (1986). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0471830380.
Zobacz w Google Scholar

Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 8386800259.
Zobacz w Google Scholar

MOT. (2014). Ruch turystyczny w Krakowie. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna. ISSN 2299-2863 (print); ISSN 2299-2871 (online).
Zobacz w Google Scholar

Nawrot, Ł. (2006). Konkurencyjność regionu turystycznego – ujęcie teoretyczne. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
Zobacz w Google Scholar

Nooy, W. de, Mrvar, A., Batagelj, V. (2005). Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521602624.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski, D. (2007). Zachowania konsumentów usług turystycznych. W: D. Dudkiewicz (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo AlmaMer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 9788360197479.
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk, A. (2012). Wstęp. W: J. Buko, A. Panasiuk (red.). Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Pearce, P.L. (1999). Fundamentals of tourist motivation. W: D.G. Pearce, R.W. Butler (eds.). Tourism and Research: Critiques and Challenges. London: Routledge. ISBN 0415083192.
Zobacz w Google Scholar

Powell, R., Kokkranikal, J. (2015). Motivations and experiences of museum visitors: The case of the Imperial War Museum, United Kingdom. W: V. Katsoni (ed.). Cultural Tourism in a Digital Era (pp. 169–181). Athens: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-15859-4.
Zobacz w Google Scholar

Reykowski, J. (1975). Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: WAM. ISBN 83-7318-640-9.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki, L. (2009). Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystycznym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 14(3), 11–19.
Zobacz w Google Scholar

Screven, C. (1976). Exhibit evaluation – a goal referenced approach. Curator: The Museum Journal, 19(4), 271–290.
Zobacz w Google Scholar

Timothy, D.J., Boyd, S.W. (2003). Heritage Tourism. Harlow: Prentice Hall. ISBN 0-582-36970-3.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski, R., Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60807-88-0.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne