Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie marketingowe
zarządzanie przedsiębiorstwem
rola marketingu w przedsiębiorstwie
Metoda QFD (Quality Function Deployment)
marketing wewnętrzny
logistyka marketingowa
materiały konferencyjne

Jak cytować

Kozioł, L, & Wojtowicz, A. (1999). Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 117-129. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.117129

Abstrakt

Artykuł poświęcono wybranym aspektom wzajemnego przenikania się teorii marketingu oraz ważniejszych dziedzin teorii zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję zarządzania marketingowego, problematykę dopasowywania jakości produktu do wymagań klienta (Quality Function Deployment), ideę marketingu wewnętrznego oraz kwestie logistyki marketingowej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.117129
PDF

Bibliografia

Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa – Poznań 1998.

Hill N., Introduction to Marketing, Business Education Publishers Ltd., Tyne and Wear, 1989.

Hutt M. D., Speh T. W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.

Kelly E. J., Marketing, Strategy and Functions, Prentice Hall Inc., Englewood Clifs, New Jersey 1965.

Kisperska - Moroń D., The Influence of Material Inventories on Materials Requirements in Polish Engineering Industry — Let’s Try Business Logistics [w:] Progress in Inventory Research, SGH, Warszawa 1996.

Kramer T., Marketing, AE w Katowicach, Katowice 1983.

Mantura W., Branowski M., Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym, Wydawnictwo PP, Poznań 1992.

Mantura W., Wykorzysta nie metod inżynierii jakości w marketingu. Materiały konferencyjne „Inżynieria jakości 97”, Gdańsk 1997.

Michon Ch., Le marketing interne, un système a part entiere, „Revue Française du Marketing” 1998, nr 5.

Niestrój R., Podstawy marketingu, Warszawa 1996.

Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, pod red. Z. Martyniaka, Kraków 1993.

Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Piotrowski M., QFD — Projektowanie sterowane przez klienta, „Problemy Jakości” 1995, nr 3.

Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Kraków – Kluczbork 1997.

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, pod red. J. Łańcuckiego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.