Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie marketingowe
zarządzanie przedsiębiorstwem
rola marketingu w przedsiębiorstwie
Metoda QFD (Quality Function Deployment)
marketing wewnętrzny
logistyka marketingowa
materiały konferencyjne

Jak cytować

KoziołL., & WojtowiczA. (1999). Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 117-129. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.117129

Abstrakt

Artykuł poświęcono wybranym aspektom wzajemnego przenikania się teorii marketingu oraz ważniejszych dziedzin teorii zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję zarządzania marketingowego, problematykę dopasowywania jakości produktu do wymagań klienta (Quality Function Deployment), ideę marketingu wewnętrznego oraz kwestie logistyki marketingowej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.117129
PDF

Bibliografia

Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa – Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hill N., Introduction to Marketing, Business Education Publishers Ltd., Tyne and Wear, 1989.
Zobacz w Google Scholar

Hutt M. D., Speh T. W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kelly E. J., Marketing, Strategy and Functions, Prentice Hall Inc., Englewood Clifs, New Jersey 1965.
Zobacz w Google Scholar

Kisperska - Moroń D., The Influence of Material Inventories on Materials Requirements in Polish Engineering Industry — Let’s Try Business Logistics [w:] Progress in Inventory Research, SGH, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kramer T., Marketing, AE w Katowicach, Katowice 1983.
Zobacz w Google Scholar

Mantura W., Branowski M., Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym, Wydawnictwo PP, Poznań 1992.
Zobacz w Google Scholar

Mantura W., Wykorzysta nie metod inżynierii jakości w marketingu. Materiały konferencyjne „Inżynieria jakości 97”, Gdańsk 1997.
Zobacz w Google Scholar

Michon Ch., Le marketing interne, un système a part entiere, „Revue Française du Marketing” 1998, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Niestrój R., Podstawy marketingu, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, pod red. Z. Martyniaka, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski M., QFD — Projektowanie sterowane przez klienta, „Problemy Jakości” 1995, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Kraków – Kluczbork 1997.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, pod red. J. Łańcuckiego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne