Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji
Okładka tom 5
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem
kultura organizacji
kultura przedsiębiorstwa
człowiek w przedsiębiorstwie

Jak cytować

WojtowiczA. (2004). Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (5), 159-171. https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.159171

Abstrakt

Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z budową kultury organizacyjnej poprzez zaprezentowanie modeli kultury organizacyjnej w ujęciu różnych autorów (modele E. Scheina, G. Hofstede, S. M. Daviesa). Podano także autorską koncepcję tego zjawiska. Aby ułatwić zrozumienie istoty kultury organizacyjnej scharakteryzowano pokrótce jej elementy, eksponując dwa z nich: założenia i wartości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.159171
PDF

Bibliografia

Aniszewska G., Gielnicka L, Firma to ja, firma to my: poradnik kultury organizacyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hofstade G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Aspekty behawioralne procesu zarządzania, [w:] Problemy transformacji systemowej krajów Europy środkowo-wschodniej, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe MWSE nr 3, Tarnów 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2001.
Zobacz w Google Scholar

Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wiernek B., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe WSZiB w Krakowie 2000, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. naukowa A.K. Koźmiński i W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zbiegień-Maciag L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne