Nr 5 (2004)

Artykuły

Katarzyna Bartusik
7-20
Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy
PDF
Mariusz Cisło, Michał Kozioł
21-32
System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie
PDF
Krzysztof Jagiełło
33-40
CVA Cash Value Added - nowoczesny miernik oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
PDF
Aurelia Jankowska-Polańska
41-49
Opis i ocena pracy dydaktycznej profesora uczelni akademickiej
PDF
Katarzyna Kluska
51-62
Wpływ Euro, wspólnej waluty Unii Europejskiej na konieczność dostosowania się polskich podmiotów do funkcjonowania w nowych warunkach
PDF
Leszek Kozioł
63-73
Istota i ocena produktywności
PDF
Zygmunt Mazur
75-80
Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych
PDF
Zygmunt Mazur, Marek Dudek
81-85
Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań
PDF
Zenon Muszyński
87-96
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy wybranych zagadnień w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle obowiązujących przepisów oraz dyrektyw Unii Europejskiej
PDF
Radosław Pyrek
97-110
Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
PDF
Adam Stabryła
111-124
Metody oceny efektywności zmian organizacyjnych
PDF
Małgorzata Tyrańska
125-141
Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania
PDF
Jolanta Walas-Trębacz
143-157
Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
PDF
Anna Wojtowicz
159-171
Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji
PDF
Jacek Wołoszyn, Wit Urban
173-183
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania
PDF