Wybrane zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu procesami użytkowania lasu
Okładka tom 1
PDF (English)

Słowa kluczowe

lasy
użytkowanie lasów
środowisko pracy
innowacyjność
procesy pracy
zagrożenia
wypadkowość
bezpieczeństwo i ergonomia
maszyny

Jak cytować

MuszyńskiZ., KoziołL., & MuszyńskiJ. (2011). Wybrane zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu procesami użytkowania lasu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 19(2), 75-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.7585

Abstrakt

Na tle ogólnej charakterystyki lasów w Polsce omówione zostały cel i zakres innowacyjności w gospodarce, w tym w gospodarce leśnej i zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę uciążliwości wykonywanych zajęć ze strony zróżnicowanego środowiska pracy, które niejednokrotnie w sposób szczególnie niekorzystny wpływają na wzrost zagrożenia zdrowia, a nawet życia pracowników w procesie użytkowania lasu. Wdrażanie problematyki innowacyjności w leśnictwie powinno nawiązywać do bieżących osiągnięć nauki i postępu technicznego, zwracając przy tym uwagę na konieczność eliminowania względnie znacznego ograniczania wypadkowości w pracach związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.7585
PDF (English)

Bibliografia

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego. ISBN 83-918690-2-4.
Zobacz w Google Scholar

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. 2010. Lasy Państwowe w liczbach 2010. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny. 2010. Leśnictwo: Forestry 2010, Warszawa. ISSN 1230-574X.
Zobacz w Google Scholar

Golińska-Pieszyńska M. 2010. Polskie praktyki innowacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 978-83-7378-591-5.
Zobacz w Google Scholar

Hermaniuk J. 2006. “Problemy ekologiczne w strategii lizbońskiej (SL)—implikacje dla Polski”. In: Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ed. L. Woźniak et al. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. ISBN 978-83-60583-03-6.
Zobacz w Google Scholar

Janasz W. 2006. “Innowacje, badania i rozwój w przemyśle”. In: Zarys strategii rozwoju przemysłu. Ed. W. Janasz. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-576-X.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z. 2005. “Ergonomia i ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w leśnictwie, drzewnictwie i produkcji rolniczej”. In: Zagadnienia współczesnej ergonomii w sektorach leśnym, drzewnym i rolnym. Ed. D. F. Giefing, P. S. Mederski. Poznań: Katedra Użytkowania Lasu
Zobacz w Google Scholar

Okoń-Horodyńska E. 2004. “Co z narodowym systemem innowacji w Polsce”. In: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Ed. E. Okoń-Horodyńska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 83-88700-04-9.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska J. 2011. “Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce”. In: Innowacje w zróżnicowanym rozwoju organizacji. Ed. W. Janasz. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-362-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne