Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystyczny
Okładka tom 14
PDF

Słowa kluczowe

styl życia
czynnik
konsument
rynek
psychografia

Jak cytować

RudnickiL. (2009). Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystyczny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 14(3), 11-19. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.1119

Abstrakt

W gospodarce rynkowej w centrum zainteresowania znajduje się konsument. Od jego decyzji rynkowych zależy sukces przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego produkty. Wiedza o zachowaniu konsumenta i czynnikach go kształtujących stanowi podstawę przy formułowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Waga poszczególnych czynników kształtujących zachowanie konsumenta na rynku jest różna. Jednym z ważniejszych jest styl życia. W artykule wskazano na rolę stylu życia w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku. Przytoczono w nim definicje stylu życia i ich klasyfikacje. Dokonano także charakterystyki konsumentów reprezentujących różne style życia. Wskazano również różnice w zachowaniach rynkowych tych konsumentów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.1119
PDF

Bibliografia

Assael H. 1990. Consumer behaviour and marketing action. Boston: Kent Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Foxall G., Goldsmith R. E. 1998. Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12687-6.
Zobacz w Google Scholar

Gałęski B. 1977. Styl życia i jakość życia -próba systematyzacji pojęcia. "Studia Socjologiczne" nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Mehotra S., Wells W.D. 1979. Psychographics and Buyer Behavior: Theory and recent empitical findings. In: A. G. Woodside, J. N. Sheth, P. D. Bennett (ed.) Consumer and industrial buying behavior. New York: North Holland.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski D. 2007. Zachowania konsumentów usług turystycznych. W: Marketing usług turystycznych. Praca zbiorowa pod red. D. Dutkiewicz. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 978-83-60197-47-9.
Zobacz w Google Scholar

Przybyłowski K. i in. 1998. Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-87286-66-4.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A. 1977. Problemy przemian stylu życia w Polsce. W: Badania nad wzorcami konsumpcji. Praca zbiorowa pod red. J. Szczepańskiego. Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Solomon M.R. 2006. Zachowania i zwyczaje konsumentów. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 83-246-0059-0.
Zobacz w Google Scholar

Szumilak J. 2002. Rynek przedsiębiorstwa. W: Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Kraków: Instytut Marketingu. ISBN 83-900698-8-1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne