Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Okładka tom 14
PDF

Słowa kluczowe

rozwój lokalny
obszary wiejskie
turystyka wiejska
agroturystyka

Jak cytować

SiekierskiJ., & Popławski Łukasz. (2009). Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 14(3), 153-164. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.153164

Abstrakt

Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej ma szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie, wśród wielu rodzajów działalności gospodarczej, wszystkie formy turystyki na obszarach wiejskich dynamicznie się rozwijają. Rozwój turystyki wiejskiej jest ważny nie tylko dla wielofunkcyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, ale także dla zachowania środowiska naturalnego. Zachowanie środowiska naturalnego będzie możliwe tylko przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w turystyce. Przedstawiono opinie wielu naukowców o turystyce na obszarach wiejskich w zakresie definicyjnym i jako formy przedsiębiorczości na wsi.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.153164
PDF

Bibliografia

Butler R. 2005. Problemy miejsc recepcji turystycznej ze zrównoważonym rozwojem. W: R. Winiarski, W. Alejziak (red.). Turystyka w badaniach naukowych. Kraków: Wyd. AWF; Rzeszów: WSIiZ. ISBN 83-89121-02-6, 83-89121-12-3.
Zobacz w Google Scholar

Dębniewska M., Tkaczuk M. 1997. Agroturytyka - koszty, ceny efekty. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-32-0.
Zobacz w Google Scholar

Gaworecki W.W 1997. Turystyka. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1075-2.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński W. 1995. Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi - uwarunkowania przestrzenne. W: Wielofunkcyjny rozwój wsi w aspekcie przezwyciężania przeludnienia agrarnego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, nr 295, z. 43. Kraków: AR.
Zobacz w Google Scholar

Kostuch R., Lipski C. 2002. Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym. "Wieś i Doradztwo" nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Machnik A. 2008. Rozwój działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych. Poznań: Dom Wydawniczy Harasimowicz.
Zobacz w Google Scholar

Popławski Ł. 2006. Bariery i szanse rozwoju turystyki na obszarach chronionych w opinii mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Pod red. nauk. K. Jaremczuka. Monografie PWSZ. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 83-89639-20-3.
Zobacz w Google Scholar

Rogalewski O. 1971. Podstawy zagospodarowania turystycznego Polski. "Ruch Turystyczny" nr 1-2.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J. 2003. Ważniejsze tendencje rozwojowe turystyki wiejskiej na przełomie wieków. W: Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego. Pod red. I. Jędrzejczyk i W. Mynarskiego. Katowice: Wyd. AWF.
Zobacz w Google Scholar

Sikora J. 1999. Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-07310-5.
Zobacz w Google Scholar

Stachoń W. 2008. Perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce na przykładzie wybranych gmin powiatu tarnowskiego. Praca magisterska pod kierunkiem Ł. Popławskiego. Maszynopis niepublikowany. Katedra Ekonomii i Studiów Europejskich MWSE w Tarnowie.
Zobacz w Google Scholar

Strzembicki L. [2000]. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki i usług towarzyszących na obszarach wiejskich, [online, dostęp 2009-10-14]. Dokument dostępny na stronie internetowej Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi: http://www.rcie.lodz.pl/tematy.html.
Zobacz w Google Scholar

Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1607-6. Tyran E. 2003. Agroturystyka, czyli Mieszczuchy na wsi. "Aura" nr 4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne