Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski
Okładka tom 14
PDF

Słowa kluczowe

sylwaturystyka
produkt turystyczny
determinanty rozwoju
infrastruktura

Jak cytować

KoziołL., & MuszyńskiZ. (2009). Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 14(3), 165-175. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.165175

Abstrakt

W artykule został omówiony problem determinantów rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski. Zwrócono szczególną uwagę na ważniejsze walory i produkty turystyczne w leśnictwie na tle ich ogólnej charakterystyki. Omówiono również zagadnienia związane z infrastrukturą dla potrzeb turystyki w lasach, w szczególności w Małopolsce, w tym w regionie Tarnowa. Celem artykułu jest między innymi przybliżenie czytelnikowi zagadnień dotyczących atrakcyjnych aspektów turystyki na obszarach leśnych Małopolski.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.165175
PDF

Bibliografia

Gee Ch. Y. 1994. International Hotels. Development and Management. East Lansing, Michigan: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association.
Zobacz w Google Scholar

Hudson S. 2008. Tourism and Hospitality Marketing. London: SAGE Publications Ltd. ISBN 978-1412946872.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Sala J. 2004. Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku turystycznego. "Annalidelia Facolta di Economía dell'Universita di Messina" - Supplemento - Anno 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lasy i gospodarka leśna RDLP w Krakowie. 1997. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Middleton V.T.C. 1996. Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 83-8680-025-9.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z. 2006. Dynamika waloryzacji turystyki w Małopolsce. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" nr 1(9), s. 245-258.
Zobacz w Google Scholar

Olesiuk A. 2007. Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-696-1.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski A. 2008. Turystyka w LP [online]. Dostępny w Internecie: http:Avww.lp.gov.pl/tury-styka.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1991] z 28 września 1991 r. o lasach. Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne