Programy i systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

katastrofy naturalne
ubezpieczenia od skutków katastrof
ryzyka katastroficzne
ubezpieczenia katastroficzne
kompensacja strat katastroficznych
programy i systemy katastroficzne

Jak cytować

BacM. (2006). Programy i systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 91-109. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.91109

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie zarządzania ryzykami katastroficznymi (przede wszystkim ryzykami katastrof naturalnych) na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń obejmujących swym zakresem skutki ich realizacji. Ubezpieczenia te określane są jako ubezpieczenia katastroficzne, czy ubezpieczenia od skutków katastrof. Przedstawiono charakterystykę ubezpieczeń katastroficznych, programów oraz systemów z nimi związanych. Omówiono przykłady rozwiązań systemowych, funkcjonujących na świecie. Wybrane rozwiązania problemu kompensacji strat katastroficznych wskazują na praktyki ubezpieczeniowe stosowane nie tylko przez zakłady ubezpieczeniowe i firmy reasekuracyjne, ale także rządy tych państw oraz wybrane instytucje sektora publicznego, współpracujące w ramach utworzonego systemu czy programu od zagrożeń naturalnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.91109
PDF

Bibliografia

Biały A. 2006. Rok wielkich odszkodowań. "Rzeczpospolita" z 6 marca.
Charveriat C. 2000. Natural Disasters in Latin America and the Caribbean: An Overview of Risk. Inter-American Development Bank, October.
Felstead A., Jenkins P., Simonian H. 2006. Niepomyślne wiatry: dlaczego rosnące koszty ubezpieczenia od klęsk żywiołowych zmienią branżę reasekuracyjną. "Rzeczpospolita" z 5 stycznia.
Kataklizmy. Opinie. 2004. Warszawa: "Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja", nr 10.
Large-scale Disaster Compensation Schemes in OECD-Countries: Financing of the Program. Scope of Coverage [pdf]. Ifo's Database for Institutional Comparisons in Europe (DICE). CESifo. Group Munich Re [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.cesifo.de/pls/ diceguest/download/Insurance/LSc-clis-fin.pdf.
Michalski T. (red.). 2004. Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 83-7387-402-X.
Monkiewicz J. (red.). 2000. Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy i funkcje. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 83-86890-79-7.
Parker R. S. i in. 2006. Hazards of Nature, Risks to Development. An IEG Evaluation of World Bank Assistance for Natural Disasters. Waszyngton: The World Bank. ISBN 0-8213-6650-5.
Słownik Języka Polskiego [online]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.sjp.pwn.pl/lista.php?co=system.
The World Catastrophe Reinsurance Market. 2006. (Steep Peaks Overshadow Plateaus). Guy Carpenter & Company.
Więckowski M. 2004. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym poprzez Technikę Warunkowego dostępu do Kapitału. Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. [online]. Warszawa: Konferencja IGUiOR i WSPiZ im. L. Koźmińskiego 19 maja 2004. Dostępny w Internecie przy użyciu hasła: http://www.igu.org.pl/konfer_materialy1.php?id=1.
Wikipedia [online]. Wolna encyklopedia. [dostęp: 6 lutego 2007]. Dostępny w Internecie http://www.pl. wikipedia.org/wiki/System.
Williams C. A. Ir., Smith M. L., Young P. C. 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13791-6.
Zanetti A. 2006. Natural catastrophes and man-made disasters in 2005: high earthquake casualties, new dimension in windstorm losses. "Sigma", no. 2. Zurich: Swiss Re.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne