Zagadnienia etyki biznesu w Islamie
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

Islam
etyka gospodarcza
lichwa
bankowość islamska

Jak cytować

RamockaM. (2006). Zagadnienia etyki biznesu w Islamie . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 127-141. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.127141

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia etyki gospodarczej w religii islamu. W części pierwszej opisano okoliczności powstania islamu, uwzględniając ówczesną sytuację społeczno-ekonomiczną. Przedstawiono również główne zasady, na których opiera się ta religia. Część drugą poświęcono głównym pryncypiom etyki gospodarczej w islamie, których źródłem jest przede wszystkim Koran. Zasady religii islamskiej regulują wszystkie sfery życia, także gospodarowanie, zaś reguły normatywnej etyki gospodarczej, korespondują z praktycznymi rozwiązaniami, dostosowanymi do życia współczesnych, praktykujących muzułmanów. Niektóre spośród nich zaprezentowano w artykule.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.127141
PDF

Bibliografia

Armstrong K. 1995. Historia Boga: 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Warszawa: Świat Książki za zgodą wydawnictwa Prima. ISBN 83-7152-011-5.
Arystoteles. 1956. Etyka Nikomachejska. Warszawa: PWN.
Biblia Tysiąclecia. 2005. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża. ISBN 83-7342-074-6. Czasy salah (modlitw) w Polsce. 2006. [online, dostęp 3 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.planetaislam.com/czasy/czasy_modlitw.html.
Komentarz Czterdziestu Hadisów Nałałija. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce. Tłum. Ali Abi Issa, kwiecień 1999 [online, dostęp 3 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.planetaislam. com/praktyka/nawawi4.html.
Danecki J. 1998. Podstawowe wiadomości o islamie. T. 1. Warszawa: Dialog. ISBN 83-86483-40-7.
Eliade M. 1995. Historia wierzeń i idei religijnych. Tom: Od Mahometa do wieku Reform. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 83-211-1397-4.
Flis A. 2001. Chrześcijaństwo i Europa. Kraków: Nomos. ISBN 83-88508-22-9.
Kamiński I. C. 2003. Słuszność i prawo: szkic prawnoporównawczy. Kraków: Zakamycze. ISBN 83-7333-220-0.
Kietliński K. 2005. Religijne determinanty działalności gospodarczej. W: Religia a gospodarka. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 83-7363-259-X.
Koran. 1986. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ISBN 83-06-01168-6.
Niraqui, M. 1991. L' Ethique musulmane. (Tłum. z oryg. ang.: Textbook of Ethics ). Paris: Abbas Ahmad (al-Bostani). ISBN 2-9505157-1-1.
Nydell M. K. 2001. Zrozumieć Arabów. Warszawa: Studio Emka. ISBN 83-88931-04-0.
Schacht J. 1964. An Introduction to Islamic Law. Oxford: Clarendon Press.
Siagh L. 2003. L'islam et le mon d des affaires. L'argent, ethique et gouvernance. Paris: Editions d'Organisation. ISBN 2-7081-2939-2.
Smith A. 1989. Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-08276-3.
Steiner R. 2000. Filozofia wolności: główny zarys nowoczesnego światopoglądu: wyniki obserwacji w sferze duszy dokonane metodą przyrodopoznawczą. Warszawa: Spektrum. ISBN 83-907443-3-3.
Tabatabai A.S.M.H. 2006. Moralność. W: Społeczeństwo/Etyka [online, dostęp 7 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.al-islam.org.pl/moral.htm.
Tomasz z Akwinu. 2006. Summa theologica. Warszawa: Wydawnictwo Antyk. ISBN 83-88524-08-9.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne