Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim
Okładka tom 1
PDF

Słowa kluczowe

rynek pracy
lokalny rynek pracy
aktywizacja rynku pracy
aktywizacja bezrobotnych
bezrobocie
zwalczanie bezrobocia
przeciwdziałanie bezrobociu
kwalifikacje zawodowe
materiały konferencyjne

Jak cytować

KoziołL. (1999). Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (1), 33-44. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.01.3344

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie wybranych sposób zmniejszania bezrobocia oraz innych napięć na rynku pracy. Szczególną uwagę zwraca autor na te z nich, których praktyczna realizacja mogłaby przyczynić się do poprawy sytuacji na tarnowskim rynku pracy. Prezentuje aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, wskazuje na znaczenie wykształcenia i doskonalenie kwalifikacji w zdobywaniu pracy, przedsiębiorczość zatrudnionych i bezrobotnych, sposoby popierania przedsiębiorczości przez władze lokalne czy upowszechnianie tzw. nietypowych form zatrudnienia.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.01.3344
PDF

Bibliografia

Bednarska D., Znaczenie małego biznesu i przyczyny jego upadku, „Przegląd Organizacji” 1993, nr 8, s. 27.

Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, „Ekonomista” 1992, nr 3, s. 465.

Czajka Z., Rynek pracy a system edukacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 3.

Dobrowolska A., Małe jest ważne, „Przegląd Organizacji” 1992, nr 10, s. 4.

Francik A., Wpływ przedsiębiorczości a niwelowanie napięć na rynku pracy [w:] Determinanty rozwoju i metody badania rynku pracy, Kraków 1994.

Górska E., Diagnoza małych przedsiębiorstw przemysłowych w aspekcie ergonomii i organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1993, nr 7, s. 18.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w rejonie tarnowskim w 1997 r., RUP w Tarnowie, Tarnów 1998.

Informacje o stanie i strukturze bezrobocia w grudniu 1996 r., „Rynek Pracy”1997, nr 1.

Kaźmierczak Z., Rynek pracy w Unii Europejskiej w latach 1990-1994 [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków 1997.

Koryński P., Catherna Ashnore M., Terminello R., Kramer K.L., Moje małe przedsiębiorstwo — to takie proste, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1992.

Kozioł L., Jak racjonalnie gospodarować czasem, Kraków 1993.

Piechnik-Kurdziel A., Rynek pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Studia z zakresu prawa pracy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1997.

Rocznik Statystyczny 1996, GUS, Warszawa 1996.

Wiśniewski Z., Deregulacja rynku pracy w Europie Zachodniej [w:] Współczesne tendencje zarządzania zasobami pracy, Kraków 1997.

Wojtczak Z., Finansowanie i rozwój small business w Polsce, „Rzeczpospolita” 1992, nr 241.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.