Istota i ocena produktywności
Okładka tom 5
PDF

Słowa kluczowe

produktywność
pomiar produktywności
wydajność pracy

Jak cytować

KoziołL. (2004). Istota i ocena produktywności. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (5), 63-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.6373

Abstrakt

W artykule przedstawiono pojęcie produktywności oraz jej typy takie jak: produktywność całkowita, produktywność cząstkowa i produktywność strukturalna. Następnie omówiono czynniki produktywności i ich pomiar. Na zakończenie zaprezentowano metodykę oceny produktywności i wydajności pracy.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.6373
PDF

Bibliografia

Czerska M., Kadrowe czynniki sukcesu firmy - wyniki badań, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

Conti T., Building Total Quality Management. Chapman & Hall, London 1993.

Durlik I., Produktywność systemu produkcyjnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 9.

Haus B., Czynniki wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

Kosieradzka A., Pomiar produktywności systemów produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 4.

Kosieradzka A., Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

Lisiecka K., Efektywność systemów zarządzania jakością, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 6.

Michoń F., Wydajność pracy i jej czynniki, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1979.

Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, KiW Warszawa 1981.

Morse P. W., Productivity Measurement in Canada, Europe Productivity Ideas – special ed. “Productivity Measurement Today”, 1994, no. 1.

Papiernik-Wojdera M., Produktywność jako źródło poprawy rentowności przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

Piekarz H., Stabryła A., Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego” 1989, nr 12.

Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmilan, New York, 1990.

Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne: praca zbiorowa, pod red. M. Gablety, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynkowych, Wyd. Znicz, Szczecin 1992.

Stabryła A., Metodologiczne aspekty rachunku produktywności, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.