Istota i ocena produktywności
Okładka tom 5
PDF

Słowa kluczowe

produktywność
pomiar produktywności
wydajność pracy

Jak cytować

KoziołL. (2004). Istota i ocena produktywności. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (5), 63-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.6373

Abstrakt

W artykule przedstawiono pojęcie produktywności oraz jej typy takie jak: produktywność całkowita, produktywność cząstkowa i produktywność strukturalna. Następnie omówiono czynniki produktywności i ich pomiar. Na zakończenie zaprezentowano metodykę oceny produktywności i wydajności pracy.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.6373
PDF

Bibliografia

Czerska M., Kadrowe czynniki sukcesu firmy - wyniki badań, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Conti T., Building Total Quality Management. Chapman & Hall, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Durlik I., Produktywność systemu produkcyjnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Haus B., Czynniki wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kosieradzka A., Pomiar produktywności systemów produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kosieradzka A., Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka K., Efektywność systemów zarządzania jakością, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Michoń F., Wydajność pracy i jej czynniki, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1979.
Zobacz w Google Scholar

Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, KiW Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Morse P. W., Productivity Measurement in Canada, Europe Productivity Ideas – special ed. “Productivity Measurement Today”, 1994, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Papiernik-Wojdera M., Produktywność jako źródło poprawy rentowności przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Piekarz H., Stabryła A., Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego” 1989, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmilan, New York, 1990.
Zobacz w Google Scholar

Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne: praca zbiorowa, pod red. M. Gablety, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynkowych, Wyd. Znicz, Szczecin 1992.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Metodologiczne aspekty rachunku produktywności, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy: praca zbiorowa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne