Zarządzanie kadrami w turystyce
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

funkcja personalna
zarządzanie zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwo turystyczne
controlling personalny

Jak cytować

KoziołL. (2010). Zarządzanie kadrami w turystyce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 159-182. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.159182

Abstrakt

W artykule określono istotę, funkcji personalnej, omówiono w sposób retrospektywny i prospektywny strukturę, modele i praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym. Podano również opis zasadniczych funkcji personalnych takich, jak rekrutację personelu, system oceniania, stabilizację załogi, szkolenie i rozwój pracowników oraz zasady i narzędzia controllingu personalnego. Scharakteryzowano także metodykę badania oraz szczegółowe metody i techniki pomocne w realizacji wspomnianych funkcji.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.159182
PDF

Bibliografia

Armstrong M. 2005. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-88-4.
Zobacz w Google Scholar

Beer M., Spector B., Lawrance P., Quinn Mills D., Walton R.E. 1984. Managing human assets. New York: The Free Press. ISBN 0-02-902390-4.
Zobacz w Google Scholar

Bernais J., Ingram J. 2005. Controlling personalny i koszty pracy, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego. ISBN 83-7246-215-1.
Zobacz w Google Scholar

Clegg S., Kornberger M., Pitsis T. 2009. Managing and organizations. Los Angeles: Sage. ISBN 9781412948777.
Zobacz w Google Scholar

Guest D.E., Micie J., Sheehan M., Metochi M. 2000. Effective people management: initial findings of the future of work survey. London: CIPD.
Zobacz w Google Scholar

Kornak A.S., Rapacz A. 2001. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego. ISBN 83-7011-538-1.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. (red.). 2008. Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha. ISBN 978-83-89121-09-7.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-88616-75-7.
Zobacz w Google Scholar

Listwan T. 2006. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami. W: Zarządzanie kadrami. Pod red. T. Listwana. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 978-83-7483-136-9.
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk A. (red.). 2006. Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14517-0.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, problemy, metody, Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski J., Kirejczyk E. 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 978-83-60197-52-3.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14846-1.
Zobacz w Google Scholar

Turkowski M. 2010. Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1761-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne