Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie
Okładka tom 13 cz. 2
PDF

Słowa kluczowe

czas pracy
system organizacji czasu pracy
model zarządzania czasem pracy

Jak cytować

KoziołL., & PyrekR. (2009). Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 339-350. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.339350

Abstrakt

Podejmując tematykę zarządzania czasem pracy, przyjęto tezę, zgodnie z którą określenie wzorców (standardów) działalności stanowi podstawę efektywnego wykorzystania zasobów organizacji i sprawnego zarządzania nimi. Nadto uznano, że najpierw należy opracować standardy metod pracy, a następnie ustalić standardy czasu, ze zwróceniem uwagi szczególnie na standardy czasu pracy.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.339350
PDF

Bibliografia

Barzycka - Banaszczyk M. 2007. Prawo pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-7483-746-0.
Zobacz w Google Scholar

Chobot A. 2003. Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2003 r. z projektowanymi zmianami. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 83-7177-256-4.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J. 2008. Wzorce przebiegu przedsięwzięć a koszty czasu. W: Stabryła A. (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Studia i Prace UEK. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 978-83-7252-416-4.
Zobacz w Google Scholar

Dobija M. 2007. Badania statutowe. Kraków: Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej. Maszynopis dostępny w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Kadry: [1997] serwis spraw pracowniczych: comiesięcznie aktualizowany, praktyczny poradnik dla osób zajmujących się sprawami personalnymi. Tom 1: Aktualności, leksykon, opinie. Aktualizacja: kwiecień 2009, nr 4 (139). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISSN 1429-9305.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Pracy [2009] po zmianach z komentarzem ekspertów, uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008. Warszawa: Gazeta Prawna. ISSN 1232-6712.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 1991. Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle. "Zeszyty Naukowe Seria Specjalna: Monografie" nr 101. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISSN 0209-1674.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 1992. Jak racjonalnie gospodarować czasem? Kraków: Secesja. ISBN 83-8548-351-9.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2000. Zarządzanie czasem pracy. Kraków-Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-8749-301-5.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z. 2007. Ergonomiczne uwarunkowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. "Zeszyty Naukowe PTE" nr 5. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział w Krakowie [w druku].
Zobacz w Google Scholar

Reid R.D., Sanders N.R. 2002. Operations Management. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-32011-0.
Zobacz w Google Scholar

Rotkiewicz M. 2006. Czas pracy. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-8861-679-X.
Zobacz w Google Scholar

Schonberger R.J., Knod E.M. 1988. Operations Management: Serving the Customer. Plano: Business Publications. ISBN 0-256-05834-2.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A. 2005. Zasady prawnej regulacji czasu pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-7416-477-8.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

Stalk G. 1988. Time - the Next Source of Competitive Advantage. "Harvard Business Review" July-August.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne