Rozwój ergonomii w Polsce i na świecie
Okładka tom 29
PDF

Słowa kluczowe

ergonomia
środowisko pracy
instytucje ergonomiczne

Jak cytować

MuszyńskiZ. (2016). Rozwój ergonomii w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 29(1), 87-100. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.87100

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane ważniejsze zagadnienia rozwoju ergonomii w Polsce i na świecie. Podano istotę, znaczenie ergonomii, scharakteryzowano jej interdyscyplinarny charakter oraz zaprezentowano rozwój instytucji zajmujących się ergonomią: komitety i komisje ergonomiczne PAN, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a także inne organizacje działające w kraju i za granicą. W dalszej części zostały przeanalizowane wybrane determinanty ergonomicznej pracy, ze zwróceniem uwagi szczególnie na społeczne i ekonomiczne aspekty, zwłaszcza wydajności pracy i zadowolenia z pracy. Sformułowano również działania stymulujące postęp ergonomiczny i czyniące go ważnym składnikiem rozwoju gospodarki.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.87100
PDF

Bibliografia

Ćwirko, H. (2007). Rys historyczny ergonomii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Franus, E. (1992). Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii. Kraków: Universitas. ISBN 8370521126.
Zobacz w Google Scholar

Górska, E. (2007). Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372077103.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębowski, W. (1857). Rys ergonomii, czyli Nauki o pracy opartej o prawa zaczerpnięte z Nauki Przyrody. Przyroda i Przemysł, 29–32.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Karaś, A. (2015). The concept of the tourism enterprise innovation analysis. Ekonomiczne Problemy Turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 4(32), 19–29.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski, A., Batogowska, A. (1997). Ergonomia dla każdego. Warszawa: Sorus. ISBN 8387133086.
Zobacz w Google Scholar

Nowa encyklopedia powszechna PWN. (1995). T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301141808.
Zobacz w Google Scholar

Nycz, T.M. (2008). Kodeks pracy z komentarzem. Kraków–Tarnobrzeg: Tarbonus. ISBN 9788373942264.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski, J. (1997). Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 8385530908.
Zobacz w Google Scholar

Pacholski, L. (1993). Rola ergonomii w gospodarce biznesu. Zastosowania Ergonomii, 2/3.
Zobacz w Google Scholar

Rosner, J. (1985). Ergonomia. Warszawa: PWE. ISBN 8320804795.
Zobacz w Google Scholar

Wikipedia. (2016). Ergonomia. W: Wikipedia: wolna encyklopedia [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ergonomia.
Zobacz w Google Scholar

Wykowska, M. (1994). Definicja, cele i zakres ergonomii [online, dostęp: 2016-01-15]. W: Ergonomia – wydanie internetowe. Kraków: Wydawnictwa AGH. Dostępny w Internecie: http://www.ergonomia.agh. edu.pl/Skrypt_Ergonomia-M.Wykowska/ergonomia/nr_2.htm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne