Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie
Okładka tom 38
PDF

Słowa kluczowe

system czasu pracy
metoda pracy
doskonalenia systemu czasu pracy
praca wielozmianowa
freelancing

Jak cytować

KoziołL., & KoziołM. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 38(2), 101-117. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.101117

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Analiza czasu pracy wciąż jeszcze stanowi słabo zdiagnozowane zagadnienie analizy ekonomicznej. Podstawowy problem badań to rozpoznanie luki organizacyjnej, która jest różnicą między stosowanymi metodami pracy a wykorzystanymi systemami czasu pracy, jak również wskazanie sposobu niwelacji tej luki. Przyjęto tezę zakładającą odpowiedniość między systemem czasu pracy a metodą pracy. Zawarte w artykule pojęcie metody pracy zawiera: elementy systemu produkcyjnego, elementy systemu pracy oraz warunki pracy. Systemy te (podsystemy metody pracy) powinny uwzględniać zasadę ekonomiczności działania. Zaproponowany tok postępowania analitycznego (metodyka badań) obejmuje następujące etapy: identyfikację jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz stosowanej metody pracy, analizę i ocenę systemu czasu pracy, określenie sposobów usprawnienia systemu czasu pracy. W empirycznej części artykułu na poparcie podanej tezy przedstawiono wyniki badań w postaci analizy przypadku (case study protocols). Opisano w niej i oceniono systemy czasu pracy i zidentyfikowane metody pracy przedsiębiorstwa przemysłu koksowniczego oraz firm branży kreatywnej (freelancing) zatrudniającej ekspertów zewnętrznych. Wyniki analizy ekonomicznej uzupełniono o opinie kadry kierowniczej i pracowników, które posłużyły do ulepszenia istniejącego systemu czasu pracy. Do realizacji tak nakreślonego celu wykorzystano takie metody badawcze, jak: analiza wyników badań poprzedników, analiza ekonomiczna, elementy analizy ergonomicznej, wywiad i ankieta.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.101117
PDF

Bibliografia

ArcelorMittal. (2018). Zdzieszowicka koksownia ArcelorMittal Poland wdraża inicjatywy środowiskowe za 90 mln zł [online, dostęp: 2018-06-20]. Informacja prasowa. Dostępny w Internecie: https://poland.arcelormittal.com/uploads/tx_bwsinfopras/Zdzieszowicka_koksownia_inwestuje_90_mln_zl_w_ochrone_srodowiska.pdf.
Zobacz w Google Scholar

ArcelorMittal Poland S.A. Koksownia Zdzieszowice. (2013). Materiały wewnętrzne. Sygn. C/NZ/0513/5/2013.
Zobacz w Google Scholar

Chobot, A. (2003). Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 8371772564.
Zobacz w Google Scholar

Driczinski, S. (2000). Skrócony czas pracy – niektóre problemy i propozycje rozwiązań. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3, 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Janus, E. (2016). Dylematy zawodowe freelancera – od bezpieczeństwa zatrudnienia do niezależności. Humanizacja Pracy, 1, 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Johns, T. (2003). Doskonałe zarządzanie czasem. Poznań: Rebis. ISBN 8371208758.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska, I., Kujszczyk, B., Mańturz, M., Świercz, B. (2011). Elastyczne formy zatrudnienia. Informator. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy. ISBN 9788362188109.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2000). Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa. ISBN 8387493015.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113786X.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Pyrek, R. (2009). Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 13(2/2), 339–350.
Zobacz w Google Scholar

Lis, S., Santarek, K., Strzelczak, S. (1994). Organizacja systemów produkcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301112298.
Zobacz w Google Scholar

Makowiec, M. (2016). Metodyka humanizowania telepracy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372527332.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński, Z. (2007). Ergonomiczne uwarunkowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 5, 155–167.
Zobacz w Google Scholar

Olejniczak, A. (2013). Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia. MINIB: Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1(7), 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski, J. (2013). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374177757.
Zobacz w Google Scholar

Penc, J. (1987). Społeczne zmiany w systemie pracy. Kultura i Społeczeństwo, 2, 135–153.
Zobacz w Google Scholar

Roguszczak, M. (2010). Zarządzanie czasem pracy menedżera. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA. ISBN 9788371518898
Zobacz w Google Scholar

Scholz, Ch. (1994). Personalmanagement. München: Verlag Vahlen. ISBN 3800619040.
Zobacz w Google Scholar

Seiwert, L.J. (1998). Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Warszawa: Placet. ISBN 8385428305.
Zobacz w Google Scholar

Stroińska, E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca, zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltext. ISBN 9788375613650.
Zobacz w Google Scholar

Suri, R., Krishnamurthy, A. (2003). How to Plan and Implement POLCA. A Material Control System for High-Variety or Custom-Engineered Products. Technical Report. Center for Quick Response Manufacturing. Wisconsin: University of Wisconsin–Madison.
Zobacz w Google Scholar

Śleziak, M. (2011). Dlaczego warto korzystać z metody Time Boxing [online, dostęp: 2018-03-15]. Mini-CRM. Bielsko-Biała: Ageno Maksymilian Ślęziak i Krzysztof Kowalik S.C. Dostępny w Internecie: https://minicrm.pl/blog/dlaczego-warto-korzystac-z-metody-time-boxing/.
Zobacz w Google Scholar

Walczyna, A., Łucjan, I. (2012). Postęp techniczny a humanizacja pracy. Postępy Nauki i Techniki, 12, 190–198.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne