Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach
Okładka tom 13 cz. 2
PDF

Słowa kluczowe

nadzór właścicielski
zarządzanie przedsiębiorstwem
system nadzoru w przedsiębiorstwie

Jak cytować

KoziołL., & ZychW. (2009). Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 181-193. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.181193

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano dwuszczeblowy i jednoszczeblowy system zarządzania i nadzoru w przedsiębiorstwie. Podkreślono ich duże znaczenie dla nadzoru właścicielskiego, jak również dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dokonując analizy porównawczej obu systemów, wskazano na warunki ich stosowania, przesłanki wyboru jednego z nich. W opracowaniu podano rożne podejścia do istoty spółki i nadrzędnego celu jej działalności, co zdaniem autorów silnie oddziałuje na wybór modelu nadzoru korporacyjnego i mechanizmów nadzoru właścicielskiego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.181193
PDF

Bibliografia

Bieniak J., Bieniak M. 2005. Spółka akcyjna: komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-664-2.
Zobacz w Google Scholar

Corporate Governance. 2006. Red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sojka. Europejskie Prawo Spółek. Tom 3. Kraków: Wolters Kluwer Polska; Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-7444-422-3.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J. 2001. Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli. "Przegląd Organizacji" nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Lis K.A., Sterniczuk H. 2005. Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-8935-583-3.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2001] Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Dz. Urz. UEL 294/1.
Zobacz w Google Scholar

Siemiątkowski T. 2005. Monistyczny model ładu korporacyjnego w spółce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów z. 57 (V). Red. Z. Niewiadomski. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2000] z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2005] z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz. U. z 2005 r., nr 62, poz. 551, zm. Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, Dz. U. z 2006r., nr 149, poz. 1077.
Zobacz w Google Scholar

Wolf J.B. 1999. The Effects of Agency Problems on the Financial Behavior, Performance and Efficiency of German Industrial Stock Corporations. Frankfurt am Main-New York: Peter Lang. ISBN 08-2043-2415.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne