Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu
Okładka tom 11
PDF

Słowa kluczowe

misja
wizja
formułowanie strategii
kontrola strategiczna
konkurencyjność regionu

Jak cytować

KoziołL., & ŻmigrodzkiM. (2008). Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 11(1), 25-34. https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.2534

Abstrakt

W artykule przedstawiono tezę, zgodnie z którą zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa turystycznego wynika z kompleksowego popytu na oferowane przez nie usługi. Ponieważ popyt turystyczny występuje w postaci konglomeratu potrzeb i pragnień pojawiających się w związku z czasową zmianą miejsca pobytu, jego zaspokojenie wymaga współistnienia i współdziałania wielu różnych podmiotów obsługi ruchu turystycznego, a w tym również konkurencyjności regionu. W opracowaniu tym podano metodykę formułowania strategii firmy turystycznej uwzględniającą analizę konkurencyjności destynacji, tj. regionu stanowiącego obszar recepcji turystycznej.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.2534
PDF

Bibliografia

Bednarska M. i in. 2007. M., Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1697-6.
Zobacz w Google Scholar

Gołembski G. (red.). 2002. Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13617-0.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P. 2006. Strategiczna karta wyników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14746-4.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz L. 2002. Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1381-6.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot Ł. 2006. Konkurencyjność regionu turystycznego – ujęcie teoretyczne. W: Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego. ISBN 83-923997-0-6.
Zobacz w Google Scholar

Niezgoda A., Zmyślony P. 2003. Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-89224-06-2.
Zobacz w Google Scholar

Ritchie J.R.B., Crouch G.I. 2005. The Competitive Destination: a Sustainable Tourism Perspective, Cabi.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13231-0.
Zobacz w Google Scholar

Strategor. 1997. Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1073-6.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. 2004. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1496-0.
Zobacz w Google Scholar

Witulska J. 1992. Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7017-394-2.
Zobacz w Google Scholar

Żemła M. 2006. Konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej – najważniejsze modele i metody badawcze. „Problemy Turystyki” 2006, nr 1–4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne