Nieruchomości i budownictwo – związki międzygałęziowe
Okładka tom 24
PDF

Słowa kluczowe

Eurostat
Statystyka
obsługa nieruchomości
budownictwo

Jak cytować

KałkowskiL. (2014). Nieruchomości i budownictwo – związki międzygałęziowe. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 24(1), 103-112. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.103112

Abstrakt

Stworzona przez Wassilija Leontiefa na początku XX wieku macierz działów i gałęzi gospodarki narodowej stała się w ciągu tego stulecia ciekawym i ważnym narzędziem ekonomicznym. Przyjęła ją większość krajów, także Polska, gdzie została nazwana przez Oskara Langego metodą międzygałęziowych przepływów produkcji. Jest ona tym doskonalsza, im więcej działów i gałęzi zostaje w takim bilansie narodowym wzajemnie skrzyżowanych. Ostatnio Eurostat opublikował dla 27 krajów Unii Europejskiej takie macierze o pojemności 60 x 60. Wśród nich wyodrębnione są działy „obsługa nieruchomości” (real estate services) oraz „budownictwo” (construction and construction works). Zaistniała zatem możliwość porównania struktur tych zbliżonych do siebie działów, jak również związku tych działów z całą gospodarką narodową poszczególnych krajów. Taki cel nakreślono w niniejszym studium, opierając się na danych Eurostatu za lata 1995–2010. Prezentując dostępne dane, można spodziewać się potwierdzenia znanych stwierdzeń Leontiefa, że kraje o podobnym poziomie rozwoju charakteryzują się podobnymi współczynnikami macierzy w ciągu dekady. Analiza macierzy wybranych działów pozwoli specjalistom od budownictwa i nieruchomości lepiej poznać i zrozumieć znaczenie gospodarcze ich domen. Tradycyjna statystyka bowiem nie dostarczyła dotąd tak wnikliwych dowodów ich funkcjonowania.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.103112
PDF

Bibliografia

Eurostat (2014). Statistics. Economy and finance. ESA 95 Supply Use and Input-Output tables. Access workbooks by country [online, dostęp: 2014-04-10]. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski, L. (2006). Udział usług związanych z nieruchomościami w gospodarce narodowej. Świat Nieruchomości, 57‒58, 22‒26.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne