Innowacyjność na polskim rynku nieruchomości
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacyjność w gospodarce
rynek nieruchomości
podmioty obsługi rynku

Jak cytować

Kałkowski L. (2013). Innowacyjność na polskim rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 113-122. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.113122

Abstrakt

W artykule zaprezentowano powstanie i rozwój współczesnego rynku nieruchomości w Polsce jako czytelny przykład innowacji w makroskali. Polski rynek nieruchomości po latach przymusowej stagnacji stał się samodzielną gałęzią gospodarki narodowej. W ciągu półwiecza 1957–2012 obroty na tym rynku wzrosły od 105 tysięcy transakcji rocznie do 644 tysięcy w 2012 roku. Polski rynek nieruchomości rozwija się równocześnie we wszystkich 16 województwach, z udziałem od 3% do 14%. W obrotach tych przeważają – po części z braku rodzimego kapitału – transakcje nieruchomościami mieszkalnymi, stanowiące w latach 1990–2012 od 36% do 77% udziału. Powstanie krajowego rynku nieruchomości pociągnęło za sobą stworzenie nowoczesnej sieci podmiotów związanych z tym rynkiem ‒ notariuszy (ok. 2300), pośredników, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości (łącznie ok. 50 tys. licencjonowanych podmiotów). Proces innowacji jest odnotowywany także w dziedzinie ksiąg wieczystych, których ponaddwudziestomilionowy zasób – z pomocą Unii Europejskiej – został zinformatyzowany. W sferze budownictwa pojawiła się nowa forma ‒ developerska, która udostępnia corocznie około 1/4 nowego zasobu mieszkaniowego. Do nowości zaliczyć należy również instytucję wynajmu, który w formie rynku prywatnego, a także publicznego (Towarzystwa Budownictwa Społecznego) coraz szerzej pomaga Polakom w kwestii mieszkaniowej. Innowacją jest też tak zwana hipoteka odwrócona, polegająca na zamianie zasobu mieszkaniowego na rentę dla właścicieli.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.113122
PDF (English)

Bibliografia

Kałkowski L. “Obsługa nieruchomości w świetle analizy intput/output”. Świat Nieruchomości, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski L. “Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2012, no. 1 (20), pp. 63–72.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski L. et al. 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990–2012 [online, accessed: 2013-10-05]. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2013. Available online: http://irm.krakow.pl/pl/do_pobrania.html.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski L., Rydzik W. “New data on the property market”. Problemy Rozwoju Miast, 2010, no. 1, pp. 42–49.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski L., Stanisławska W. “Z historii polskiego rynku nieruchomości”. Świat Nieruchomości, 2008, no. 63, pp. 16–26.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchowski M. “Internetowe bazy danych o nieruchomościach w Polsce”. Świat Nieruchomości, 2011, no.77, pp. 18–22.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne