Pozarynkowe transakcje nieruchomościami w Polsce w latach 2003–2013 – ujęcie prawne i podatkowe
Okładka tom 30
PDF

Słowa kluczowe

rynek nieruchomości w Polsce
umowa darowizny
umowa dożywocia
umowa o dział spadku

Jak cytować

KałkowskiL., & Karaś Łukasz. (2016). Pozarynkowe transakcje nieruchomościami w Polsce w latach 2003–2013 – ujęcie prawne i podatkowe. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 30(2), 13-26. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.02.1326

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ewolucji transakcji pozarynkowych nieruchomości na przełomie lat 2003–2013. W pracy dokonano analizy transakcji nieodpłatnego zbycia nieruchomości w formie umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, którego przedmiotem są nieruchomości, umowy zbycia nieruchomości w zamian za wypłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych w skali całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2003–2013. Omówione zostały aspekty podatkowe pozarynkowych transakcji nieruchomościami, zdefiniowano też poszczególne umowy oraz przedstawiono najważniejsze kwestie prawne ich funkcjonowania.
Autorzy podjęli rzadko analizowany problem bezpieniężnych zmian własności nieruchomości. Praca dotyczy umów: darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku (którego przedmiotem jest nieruchomość), umowy zbycia nieruchomości (w zamian za wypłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.02.1326
PDF

Bibliografia

Bieranowski, A., Bogdalski, P., Goettel, M. (2006). Prawo cywilne: zarys wykładu. Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”. ISBN 8374442239.
Zobacz w Google Scholar

Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości – system i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
Zobacz w Google Scholar

Czachórski, W. (1998). Zobowiązania: zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN 8386702168.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowska-Matosiuk, K. (2013). Prawo cywilne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325551858.
Zobacz w Google Scholar

Foryś, I. (2009). Obrót nieruchomościami. Warszawa: Poltext.
Zobacz w Google Scholar

Gniewek, E. (2005). Podstawy prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 8373874216.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski, L. (2015). 25 lat polskiego rynku nieruchomości: monitoring za lata 1990–2014. Kraków: Instytut Rozwoju Miast. ISBN 9788365105059.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Radwański, Z., Panowicz-Lipska, J. (2013). Zobowiązania: część szczegółowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325556341.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dz.U. z 2004 r., nr 148, poz. 1564.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Dz.U. z 1933 r., nr 82, poz. 598.
Zobacz w Google Scholar

Rynek Ziemi Rolniczej: stan i perspektywy. (2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB. Nr 18, grudzień. ISBN 9788376585956.
Zobacz w Google Scholar

Stec, P., Załucki, M. (2010). Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Warszawa: Difin. ISBN 9788376411798.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. z 1991 r., nr 7, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Dz.U. 1983 r., nr 45, poz. 207.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. z 2000 r., nr 86, poz. 959.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE. ISBN 8320814111.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne