Oddziaływanie nadzoru korporacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

nadzór korporacyjny
zdolność innowacyjna
działalność innowacyjna

Jak cytować

BarwaczK. (2012). Oddziaływanie nadzoru korporacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 9-20. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.920

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę i znaczenie nadzoru korporacyjnego w stymulowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Scharakteryzowano pojęcia zdol­ności i działalności innowacyjnej w kontekście instytucji nadzoru korporacyjnego. Ponadto omówiono rodzaje strategii innowacyjnych przedsiębiorstw i ich wpływ na wyniki finansowe w świetle badań prowadzonych w Polsce. Na podstawie własnych badań empirycznych zweryfikowano hipotezy dotyczące m.in. wpływu działalności innowacyjnej na konkurencyjność przedsiębiorstw, innowacyjności jako istotnej determinanty działalności przedsiębiorstw oraz rady nadzorczej jako stymulatora innowacyjności. Zaprezentowane badania stanowią podstawę do wskazania kierunków modyfikacji systemu nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach określanych mianem przedsiębiorstw innowacyjnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.920
PDF

Bibliografia

Barwacz K., Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 43.
Zobacz w Google Scholar

Bitar J., The Impacts of Corporate Governance on Innovation: Strategy in Turbulent Environments, „Cahiers de recherche” 2003, no. 05-01 [online, dostęp 12.02.2012], Ecole des Hautes Etudes Commerciales. HEC Montreal, Chaire de management strategique international Walter-J.-Somers. Dostępne w Internecie: http://neumann.hec.ca/chairemsi/pdfcahiersrech/03_05_01.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. ISBN 978-83-255-1915-5.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Barwacz K, Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego. W: S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przed¬siębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. ISBN 978-83-7525-155-5.
Zobacz w Google Scholar

KPMG, Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce. Raport KTMG, 2009 [online, dostęp 12.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://www.kpmg.com/pl/ pl/issuesandinsights/articlespublications/strony/raport-kpmg-czy-warto-inwestowac-w-innowacje- jak-sobie-radzic-w-czasach-kryzysu.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. ISBN 83-89355-83-3.
Zobacz w Google Scholar

Mintzberg H, The Rise andFall of Strategie Planning, Prentice Hall, New York 1994. ISBN 0-13-781824-6.
Zobacz w Google Scholar

Okoń-Horodyńska E. (red. nauk.), VIII Kongres Ekonomistów Polskich, t. 5, Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekono¬miczne, Warszawa 2009. ISBN 978-83-88700-24-8.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej, zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne