Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi zamówienia in house
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

nadzór właścicielski
spółki kapitałowe
sektor komunalny
interes publiczny
usługi publiczne
zamówienie in house

Jak cytować

BarwaczK. (2013). Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi zamówienia in house. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 37-45. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.3745

Abstrakt

W artykule przedstawiono dyskusję wokół istoty i znaczenia prywatyzacji celów publicznych. Dokonano prezentacji metod ich prywatyzacji, a także omówiono szczegółowo popularne obecnie tak zwane zlecenie in house. Całość zagadnienia została opisana w kontekście sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółką realizującą tego typu zlecenie. W dalszej części artykułu zaprezentowano analizę przypadku funkcjonowania tego typu spółek oraz przedstawiono ramowy model struktury nadzorczej na przykładzie badań empirycznych spółek komunalnych. W końcowej części artykułu umieszczono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.3745
PDF (English)

Bibliografia

Barwacz K. “Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego”. Doctoral thesis, Cracow University of Economics, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska M. “Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego”. In: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. ISBN 978-83-7525-393-1.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. “Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego”. In: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. ISBN 978-83-7525-393-1.
Zobacz w Google Scholar

Orders EU no. 1370/2007 of the European Parliament and the Committee of the 23 October 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szczubiał M. “Spółki pod specjalnym nadzorem” [online, accessed: 2012-12-10]. Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego: Gospodarka i Finanse. Available online: www.wspolnota.org.pl.
Zobacz w Google Scholar

Treaty on the Functioning of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne