Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej
Okładka tom 13 cz. 2
PDF

Słowa kluczowe

sylwaturystyka poznawcza
sylwaturystyka wypoczynkowa
sylwaturystyka zdrowotna
destynacja w turystyce
produkt turystyczny

Jak cytować

KoziołL., & MuszyńskiZ. (2009). Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 317-327. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.317327

Abstrakt

W artykule omówiono w sposób syntetyczny problem rożnych czynników wpływających na popularność wybranych destynacji w sylwaturystyce. Przy charakterystyce ważniejszych walorów tej turystyki zwrócono szczególną uwagę na ich atrakcyjność w dziedzinie poznawczej, wypoczynkowej oraz zdrowotnej. Korzysta się z turystyki leśnej również w celu odzyskania pełnej zdolności psychofizycznej oraz dla wyciszenia organizmu i poprawy pogarszającego się stanu zdrowia. Organizowane w lasach ścieżki oraz tzw. izby przyrodnicze mają również znaczenie edukacyjno-kulturowe. Celem artykułu jest przybliżenie szerszemu ogółowi czytelników - potencjalnym turystom - walorów i atrakcji sylwaturystyki; wskazanie władzy lokalnej, właścicielom obszarów leśnych i innym podmiotom rynku turystycznego na duże możliwości rozwoju rożnych form turystyki leśnej z korzyścią dla uczestników tego rynku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.317327
PDF

Bibliografia

Dziedzic E. 1998. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Warszawa: SGH. ISSN 0867-7727.
Zobacz w Google Scholar

Hudson S. 2008. Tourism and Hospitality Marketing. London: SAGE Publications Ltd. ISBN 978-1412946872.
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., Zadura J. 2009. Edukacja przyrodnicza i leśna w Lasach Państwowych. DGLP. [on-line; dostęp: 2009-07-02]. Dostępny w Internecie: http://www.tpl.org.pl/pliki/j07/Zadura.doc.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska M. 2008. Zarys monografii. Dąbrowa Tarnowska. Krosno: Ruthenus.
Zobacz w Google Scholar

Middleton V.T.C. 1996. Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 83-8680-025-9.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z. 2006. Dynamika waloryzacji turystyki w Małopolsce. "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie" nr 1 (9).
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J. 2005. Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa. W: Kozioł L. (red.). Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej. Tarnów: Wydawnictwo MWSE. ISBN 83-8987-904-2.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z., Muszyński J. 2000. Wybrane zagadnienia sylwaturystyki w Polsce. W: Pieńkos K. (red. nauk.). Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski. Warszawa: PTL, AWF Instytut Turystyki i Rekreacji. ISBN 83-9141-882-0.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot Ł. 2006. Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne. W: Rapacz A. (red.nauk.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Jelenia Góra-Kielce: Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką. ISBN 83-9239-970-6.
Zobacz w Google Scholar

Olesiuk A. 2007. Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-696-1. Pieńkos K., Kikulski J. 2005. Produkt sylwaturystyczny - możliwość jego tworzenia, atrakcyjność, potrzeba promocji. W: Pieńkos K. (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo WSE. ISBN 83-6019-713-X.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne