Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

sylwaturystyka
infrastruktura turystyczna
produkt turystyczny
edukacja
zagrożenia
innowacyjność

Jak cytować

MuszyńskiZ., & KoziołL. (2012). Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 101-112. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.101112

Abstrakt

W artykule przedstawiono wymogi ustawowe dotyczące ochrony lasów, zwłaszcza te, które mają istotne znaczenie w spełnianiu ich funkcji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Opisano w nim potencjał turystyczny Lasów Państwowych oraz ukazano w zarysie ich zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną. W szerszym zakresie zaprezentowano zagadnienia związane z wprowadzaniem produktów sylwaturystyki i edukacji leśnej oraz możliwości innowacyjnych rozwiązań w obsłudze ruchu turystycznego i rekreacyjnego w Lasach Państwowych. Na tle ogólnej charakterystyki walorów turystycznych lasów zostały omówione czynniki wpływające na stan i uszkodzenia roślin runa leśnego. W szczególności zajęto się niektórymi ważniejszymi zagrożeniami środowiska leśnego wynikającymi z rozwoju turystyki oraz, co istotniejsze, podano sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, m.in. przez wykorzystanie tradycyjnych metod i nowoczesnych systemów audioprzewodników, plików dźwiękowych i tekstowych, jak również odpowiednie sterowanie ruchem turystycznym, z uwzględnieniem wskaźników dopuszczalnej chłonności i pojemności turystyczno-rekreacyjnej lasu. W zakończeniu opracowania wymieniono wnioski, których praktyczna realizacja może się przyczynić do rozwoju nowego rodzaju turystyki, tj. sylwaturystyki, jak również pozwoli uniknąć zagrożenia środowiska leśnego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.101112
PDF

Bibliografia

Dębiec T., Turyści ścisłego zarachowania, "Las Polski" 2011, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Leśnictwo, Warszawa 2011. ISSN 1230-574X.
Zobacz w Google Scholar

Hudson S., Tourism and Hospitality Marketing. A Global Perspective, Sage Publications, London 2008. ISBN 978-1-4129-4686-5.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Muszyński Z., Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 3 (14).
Zobacz w Google Scholar

Middleton V.T.C., Tourism Product. W: Witt S.F., Moutinho L. (red.), Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, London 1989.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z., Muszyński J., Zbiór owoców i grzybów a ochrona środowiska leśnego. W: Pieńkos K. (red.), Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, AWF, Warszawa 2004. ISBN 83-89630-70-2.
Zobacz w Google Scholar

Raport o stanie lasów 2010, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak A., Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru. W: Panasiuk A. (red.), Polityka turystyczna, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005. ISBN 83-89142-38-4.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba D., Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-14840-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne