Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

regionalny rozwój gospodarczy
rozwój przedsiębiorczości
konkurencyjność regionu
obszary aktywności gospodarczej

Jak cytować

StaniendaJ. (2011). Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 255-265. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.255265

Abstrakt

Region i znajdujące się w nim zasoby oraz czynniki wytwórcze mogą ze swej strony stymulować innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, a jednocześnie podnosić konkurencyjność lokalnej gospodarki, tworząc otoczenie bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Każdy region charakteryzuje się odmiennymi zasobami rzeczowymi, finansowymi, zasobami pracy itd., które kreują warunki wpływające na procesy rozwojowe przedsiębiorstw. Dlatego też uwzględnienie czynników regionalnych i lokalnych wpływających na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości wydaje się uzasadnione. Można mówić o nasilającej się konkurencyjności między regionami o środki unijne, inwestorów itd. Jednym z przykładów takiej aktywności jest tworzenie stref aktywności gospodarczej (SAG). Celem artykułu jest przedstawienie stref aktywności gospodarczej jako czynników regionalnych rozwoju gospodarczego, w dużej mierze decydujących o podniesieniu konkurencyjności regionu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy. Ponadto wskazanie korzyści związanych z funkcjonowaniem stref, zarówno dla regionu, jak i działających w nim przedsiębiorstw. W tekście przyjęto tezę, że rozbudowa strefy aktywności gospodarczej oddziałuje na podniesienie konkurencyjności regionu oraz na zwiększenie liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie strefy, a w konsekwencji na utworzenie nowych miejsc pracy. Poszerzając kwestie ogólnej natury, szczególną uwagę zwrócono na strefę aktywności gospodarczej w Tarnowie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.255265
PDF (English)

Bibliografia

Dąbrowa-Szefler M., Bek J. (red.), Polityka regionalna a wejście Polski do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Nisko 2001. ISBN 83-914972-1-6.
Zobacz w Google Scholar

Jaślan W., Specjalne strefy ekonomiczne, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2009, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lebiedzińska D., Specjalne strefy ekonomiczne – bilans zysków i strat, „Prawo Pomocy Publicznej” 2010, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I. Studium wykonalności, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Tarnów 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. z 2008 r., nr 232, poz. 1548.
Zobacz w Google Scholar

Siemiński W., Efekty rewitalizacji miast podjętej w wyniku wsparcia Unii Europejskiej w okresie finansowania 2004–2006, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Strefy aktywności gospodarczej, „Wrota Małopolski”. Dostępny w Internecie: www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/StrefyAktywnosciGospodarczej/Strony/default.aspx (dostęp: 5.04.2011).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 1994 r., nr 123, poz. 600 z późn. zm.; Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 274; Dz.U. z 2008 r., nr 118, poz. 746.
Zobacz w Google Scholar

Wereszczaka R., Zadyszka koła zamachowego, „Prawo Pomocy Publicznej” 2010, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Zenc R., Pomoc publiczna w specjalnych strefach ekonomicznych, „Prawo Pomocy Publicznej” 2008, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne