Wpływ cen na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym
Okładka tom 11
PDF

Słowa kluczowe

zachowania konsumentów
cena
elastyczność cenowa
popyt

Jak cytować

RudnickiL. (2008). Wpływ cen na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 11(1), 79-90. https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.7990

Abstrakt

Waga poszczególnych czynników w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym jest różna w zależności od rodzaju nabywanego produktu. Cechy rynku turystycznego sprawiają, iż często wpływ cen na popyt ujawnia się w sposób specyficzny. W artykule omówiono znaczenie ceny w procesie podejmowania decyzji zakupu przez turystów oraz reakcje konsumentów na zmiany cen produktów turystycznych. Wskazano także na skutki zmian cen produktów turystycznych, a także na paradoksalne związki między cenami a popytem.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.7990
PDF

Bibliografia

Altkorn J. 1995. Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11295-6.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. 2005. Produkt turystyczny. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1564-9.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska. ISBN 83-85205-42-X.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K. 1997. Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-294-3.
Zobacz w Google Scholar

Miller R. L. 1982. Economics Today. The Micro View. New York: Harper and Row.
Zobacz w Google Scholar

Nagle T.T. 1987. The Strategy and Tactics of Pricing. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L. 2004. Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-204-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne