Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

zarządzanie
środki finansowe
decyzje finansowe
regulowanie zobowiązań
oszczędności
inwestycje

Jak cytować

RudnickiL. (2013). Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 171-181. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.171181

Abstrakt

Głównym celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji jego członków. Aby to osiągnąć, musi ono prowadzić odpowiednią politykę w zakresie finansów. Wskutek ograniczeń budżetowych konsumenci stają przed koniecznością rozpatrywania wielu spraw finansowych i podejmowania odpowiednich decyzji. Przedmiotem artykułu są finanse gospodarstw domowych. Omówiono w nim proces podejmowania decyzji finansowych w gospodarstwie domowym oraz zarządzanie środkami finansowymi w gospodarstwie. Ukazano warunki gromadzenia oszczędności i ich utrzymania, zwrócono uwagę na różny ich charakter, przedstawiono cele oszczędzania polskich gospodarstw domowych. W artykule omówiono także warunki przekształcania się oszczędności w inwestycje oraz ryzyko z tym związane. Ukazano też wielkość i strukturę aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.171181
PDF (English)

Bibliografia

Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2012 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Anioła P., Gołaś Z. Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Warszawa: National Bank of Poland. Department of Education and Publications, 2012 (Series Materiały i Studia, no. 282). ISSN 2084-6258.
Zobacz w Google Scholar

Antonides G., Van Raaij W.F. Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Transl. by M. Zagrodzki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-01-13960-9.
Zobacz w Google Scholar

Bury A. Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: CeDeWu, 2002. ISBN 83-87885-25-8.
Zobacz w Google Scholar

Harasim J. “Teoretyczne aspekty gromadzenia i inwestowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe”. In: Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce. Ed. J. Harasim. Katowice: Polish Economic Society, 2007. ISBN 978-83-902856-8-9.
Zobacz w Google Scholar

Kukulski J. Karty płatnicze. Warszawa: Kodeks, 2002. ISBN 83-89051-33-8.
Zobacz w Google Scholar

Łabenda K.P. Budżet domowy pod kontrolą. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011. ISBN 978-83-246-2483-6.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński M. Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2008. ISBN 978-83-246-1018-1.
Zobacz w Google Scholar

Postawy Polaków wobec oszczędzania. A report by Kronenberg Foundation at City Handlowy Bank. TNS Pentor, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rook D.W. “The buying impulse”. Journal of Consumer Research, 1987, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Rynek kart płatniczych w Polsce. National Bank of Poland, Department of Social Communication. Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Smaga M. Karty płatnicze. Kraków: Zakamycze, 1998. ISBN 83-86393-94-7.
Zobacz w Google Scholar

Smith I. Meeting customer needs. Oxford: Butterworth Heinemann, 2003. ISBN 075065984X.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne