Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

zachowania konsumentów
ryzyko konsumenckie
rynek turystyczny
produkt turystyczny

Jak cytować

RudnickiL. (2006). Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 259-265. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.259265

Abstrakt

W artykule omówiono rolę ryzyka w procesie podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów i jego rodzaje. Wskazano na możliwości zmniejszenia postrzeganego przez konsumenta ryzyka zakupu produktów turystycznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.259265
PDF

Bibliografia

Duliniec E. 1986. Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej: analiza marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane SGPiS. Monografie i Opracowania, nr 204.
Encyklopedia popularna PWN. 1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11802-4.
Gajewski S. 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7016-798-5.
Garbarski L. 1998. Zachowania nabywców. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1135-X.
Holloway J.C., Robinson C. 1997. Marketing w turystyce. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1108-2.
Markin R.J. Jr. 1974. Consumer Behavior. A Cognitive Orientation. New York: Mcmilian. ISBN 0023761105.
Rudnicki L. 2004. Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-2004-9.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne