Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

gospodarstwa domowe
konsumpcja

Jak cytować

RudnickiL. (2006). Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 9-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.924

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu transformacji systemowej na sytuację materialną polskich gospodarstw domowych i ich konsumpcję. Autor omawia także zmiany zachodzące w warunkach mieszkaniowych i w wyposażeniu tych gospodarstw w dobra trwałego użytku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.924
PDF

Bibliografia

Chombart de Lauwe P. et al. 1959. Famille et habitation. I. Sciences humaines et conceptions de l'habitation, Paris: Centre nationale de la recherche scientifique.
Grzega U. 2002. Sytuacja materialna a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. "Marketing i Rynek", nr 9.
Mazurek-Łopacińska K. 1991. Reakcje gospodarstw domowych na wzrost cen dóbr i usług, "Polityka Społeczna" 1991, nr 11/12.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Rocznik Statystyczny. 1997. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Rocznik Statystyczny. 1980. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Rudnicki L. 1998. Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (maszynopis).
Rudnicki L. 2001. Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej. W: Marketing u progu XXI wieku. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Rudnicki L. 1996. Zmiany w wyposażeniu gospodarstw domowych. "Marketing w Praktyce", nr 9/10.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne