Wpływ produktu turystycznego na zachowania rynkowe konsumentów
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

konsument
zachowanie konsumenta
produkt turystyczny
atrakcje turystyczne
infrastruktura turystyczna
marka

Jak cytować

RudnickiL. (2015). Wpływ produktu turystycznego na zachowania rynkowe konsumentów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 121-128. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.121128

Abstrakt

U podstaw orientacji marketingowej leży myślenie o konsumencie i jego potrzebach. Przedsiębiorca, chcąc osiągnąć sukces na rynku, musi poznać potrzeby konsumentów i zrozumieć ich istotę. Musi też umiejętnie dostosować ofertę produktową do potrzeb i oczekiwań konsumentów, a także dążyć do jego usatysfakcjonowania. Długofalowy sukces firmy zależy bowiem od poziomu zadowolenia konsumenta z nabytego produktu. W artykule omówiono produkt turystyczny i jego istotę oraz składniki produktu. Ukazano wpływ poszczególnych składników produktu turystycznego na zachowanie konsumentów. Analizie poddano także pakiet turystyczny i jego rodzaje występujące na rynku turystycznym. Wskazano na znaczenie marki w kształtowaniu zachowań turystów. Zwrócono również uwagę na relacje zachodzące między oferowanymi produktami a potrzebami turystów oraz na konieczność dostosowania produktów turystycznych do oczekiwań różnych grup konsumentów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.121128
PDF

Bibliografia

Altkorn, J. (red.) (2002). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu. ISBN 83-900698-8-1.
Zobacz w Google Scholar

Gołembski, G. (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-87152-48-X.
Zobacz w Google Scholar

Holloway, J.Ch., Robinson, Ch. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1108-2.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1564-9.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & S-ka. ISBN 83-85205-42-X.
Zobacz w Google Scholar

Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 83-86800-25-9.
Zobacz w Google Scholar

Mruk, H., Rutkowski, I.P. (1999). Strategia produktu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1165-1.
Zobacz w Google Scholar

Walas, B. (2003). Rynek francuski i założenia marketingu turystycznego Polski. Studia Turystyczne (numer zerowy). Warszawa: Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne