Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie
Okładka tom 36
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacja
modele procesu innowacji
zarządzanie projektami innowacyjnymi
koncepcja dychotomii procesu innowacji

Jak cytować

KoziołL. (2017). Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 36(4), 43-55. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.04.4355

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane, ważniejsze definicje innowacji w przedsiębiorstwie, ze zwróceniem uwagi na te z nich, które podkreślają jej niematerialny charakter. Opisano modele procesu innowacji, koncepcje systemu innowacyjności oraz modele działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że elementy tych obiektów stanowią spójną całość. Zasadą prezentowanego podejścia badawczego jest przypisywany Schumpeterowi paradygmat zespolenia różnych działań w ramach procesu innowacji. Okazało się jednak, że próba realizacji tak szerokiego programu, tj. inwencji i aplikacji innowacji często kończy się niepowodzeniem. Nie potrafimy bowiem rozpoznać narzędzi analizy i określić determinanty procesu innowacji w całościowym Schumpeterowskim ujęciu, możemy natomiast kwestie te rozstrzygnąć, badając każdy z tych procesów z osobna. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskazanie sposobu jej wykorzystania w praktyce. W koncepcji tej wyróżniono dwa kluczowe dla rozwoju innowacyjności autonomiczne procesy, tj. proces inwencji innowacji oraz proces wdrażania innowacji. W strategii organizacji należy określić przedmiot i zakres analizy, uwzględniając przy tym poziom zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w branży kreatywnej mogą one specjalizować się w kreowaniu pomysłów, projektowaniu nowości oraz oferowaniu projektów innowacyjnych odpowiednio dobranej grupie docelowej. Firmy tradycyjne powinny projekty te rozwijać i realizować w praktyce z korzyścią dla klientów. Należy podkreślić, że wybór przedmiotu działalności innowacyjnej determinuje zdolność innowacyjną organizacji, umiejętność zarządzania projektami innowacyjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych (zwinnych) metod zarządzania, jak również pragmatykę zarządzania. Artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny. Dla osiągnięcia celu i weryfikacji tez zastosowano metody badawcze takie jak: analiza literatury, analiza czynników wpływu, rozmowy z ekspertami.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.04.4355
PDF (English)

Bibliografia

Amabile, T. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer Verlag. ISBN 3540908307.
Zobacz w Google Scholar

Bartol, K.M., Martin, D.C. (1991). Management. New York: McGraw-Hill. ISBN 0070039267.
Zobacz w Google Scholar

Bonney, L.B. (2012). Insights into ‘mysterious processes’: Incentivising co-innovation in agrifood value chains. PhD thesis. University of Tasmania.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P.F (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320808707.
Zobacz w Google Scholar

Duncan, W.R. (1995). A Guide to the project management body of knowledge. Upper Darby, PA: Project Management Institute. ISBN 1880410133.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Transl. by M. Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301140186.
Zobacz w Google Scholar

Gruber, M., Kim, S.M., Brinckmann, J. (2015). What is an attractive business opportunity? An empirical study of opportunity evaluation decisions by technologists, managers, and entrepreneurs. Strategic Entrepreneurship Journal, 9(3), 205–225.
Zobacz w Google Scholar

Haefele, J. W. (1962). Creativity and innovation. New York: Reinhold Publishing Corporation.
Zobacz w Google Scholar

Hogan, S.J., Soutar, G.N., McColl-Kennedy, J.R., Sweeney, J.C. (2011). Reconceptualizing professional service firm innovation capability. Scale Development. Industrial Marketing Management, 40(8), 1264–1273.
Zobacz w Google Scholar

Holmes, M., Holcomb, T.R., Klein, P.G., Ireland, R.D. (2013). The role of judgment and decisions in new-venture formation: Toward a behavioral model. Paper presented at the Strategic Management Society Conference, Atlanta.
Zobacz w Google Scholar

Howells, J. (2005). The management of technological innovation: The shaping of technology and institutions of the market economy. London: Sage. ISBN 9781446229842.
Zobacz w Google Scholar

Kelley, T., Littman, J. (2009). Sztuka innowacji. Transl. by G. Łuczkiewicz. Warszawa: MT Biznes. ISBN 9788361040859.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Ćwiertniak, R. (2018). Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami. In: P. Cabała (ed.). Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań (pp. 183–203). Kraków: Mfiles.pl. ISBN 9788394140847.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The concept of the innovative tourism enterprises evaluation capability. In: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism culture and heritage in a smart economy (pp. 159–172). Springer Proceedings in Business and Economics. Cham: Springer. ISBN 9783319477312.
Zobacz w Google Scholar

Kuznets, S. (1959). Six lectures on economic growth. Glencoe, Il: Free Press of Glencoe.
Zobacz w Google Scholar

Lucas, R.E. Jr. (1988). On the mechanism of economics development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.
Zobacz w Google Scholar

Mankins, J.C. (1995). Technology readiness levels. A White Paper. Washington: NASA. Advance Concepts Office, Office of Space Access and Technology.
Zobacz w Google Scholar

McGowan, P. (1997). Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna. In: D. M. Steward (ed.). Praktyka kierowania (pp. 579–600). Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320810256
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo. (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: European Commission, OECD, Ministry of Science and Higher Education. ISBN 9788361100133.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. ISBN 0029253616.
Zobacz w Google Scholar

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovation. New York: Free Press. ISBN 0743222091.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles. A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process. New York: McGrow-Hill Book Company.
Zobacz w Google Scholar

Skillicorn, N. (2016). What is innovation? 15 experts share their innovation definition. In: Idea to value [online, accessed: 2017-11-15]. Retrieved from: https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/.
Zobacz w Google Scholar

Tidd, J., Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Transl. by J. Szostak. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326431500.
Zobacz w Google Scholar

Tödtling, F., Lehner, P., Kaufman, A. (2009). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions? Technovation, 29(1), 59–71.
Zobacz w Google Scholar

Trías de Bes, F., Kotler, P. (2013). Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”. Transl. by M. Zawiślak and J. Środa. Poznań: Wydawnictwo Rebis. ISBN 9788375108132.
Zobacz w Google Scholar

Whitfield, P. (1979). Innowacje w przemyśle. Transl. by T. Mroczkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki, R. (2013). Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion. ISBN 9788324639069.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne