Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach regionu małopolskiego
Okładka tom 27
PDF

Słowa kluczowe

potencjał innowacyjny
innowacje
narzędzia ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorstwa innowacyjne

Jak cytować

KaraśA., & MikosA. (2015). Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach regionu małopolskiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 27(2-3), 55-65. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.02-3.5565

Abstrakt

Przedsiębiorstwa, dążąc do rozwoju, muszą pracować nad własnym potencjałem innowacyjnym. W działalności innowacyjnej ten potencjał obejmuje możliwości i zdolności innowacyjne wykorzystywane w tworzeniu, wprowadzaniu oraz zarządzaniu innowacjami. Ponieważ jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstwa jest wiedza, która odpowiednio ukierunkowana stanowi podstawę tworzenia innowacji, celem tego artykułu jest analiza i ocena stopnia wykorzystania narzędzi służących ochronie własności intelektualnej związanej z procesem kreowania i wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach regionu tarnowskiego i Małopolski.

Pierwsza część artykułu obejmuje prezentację oraz podział podstawowych narzędzi stosowanych  przez przedsiębiorstwa w celu ochrony wiedzy jako najważniejszego zasobu wykorzystywanego do tworzenia innowacji. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących prezentację stopnia zastosowania narzędzi zabezpieczania wartości z innowacji przez przedsiębiorstwa regionu Małopolski w kontekście rodzaju prowadzonej działalności. Na podstawie badań można wnioskować, że przedsiębiorstwa posiadają zdolność do wprowadzania innowacji, jednak skala działań mających na celu zatrzymywanie wartości powstałej w wyniku tworzenia innowacji kształtuje się w analizowanych przedsiębiorstwach na niskim poziomie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.02-3.5565
PDF

Bibliografia

Fischer, T. (2011). Managing Value Capture. Heidelberg: Gabler Verlag. ISBN 978-3-8349-3251-8.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 107–116.
Zobacz w Google Scholar

Motyka, S. (2012). Ochrona własności intelektualnej w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W: R. Knosal (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 78–88). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 978-83-930399-4-4.
Zobacz w Google Scholar

Najda-Janoszka, M. (2013). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej. Współczesne Zarządzanie: kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, 1, 96–105.
Zobacz w Google Scholar

Sieńczyło-Chlabicz, J. (red.) (2009). Prawo własności intelektualnej. Warszawa: LexisNexis. ISBN978-83-7620-254-9.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek, E. (2012). Jakościowy wymiar zarządzania wiedzą – teoria i praktyka. Zarządzanie i Finanse, 10(3), cz. 1, 516–530.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne