Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje
innowacyjność
zdolność innowacyjna przedsiębiorstw

Jak cytować

KoziołL., WojtowiczA., & KaraśA. (2014). Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 107-116. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.107116

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy ukierunkowanej na ewaluację zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia do jej oszacowania jest potencjał innowacyjny badanych przedsiębiorstw, natomiast odniesienie stanowi system innowacyjności przedsiębiorstwa. Nakreślony w ten sposób cel badań wymagał opracowania koncepcji analizy diagnostycznej ukierunkowanej na ewaluację potencjału i zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Istotnym narzędziem badawczym jest analiza relacji między zasobami a zdolnościami, która ukazuje związek przyczynowo-skutkowy między tymi kategoriami. W prezentowanej koncepcji przyjęto następujące tezy: 1) zdolność innowacyjna jest funkcją i zarazem kryterium oceny systemu innowacyjności przedsiębiorstwa, jak również projekcji możliwości dynamizowania działalności innowacyjnej; 2) zdolność innowacyjna może być rozpatrywana w postaciach cząstkowych, jak też można ją ująć w formule agregatowej dla przedsiębiorstwa lub całej branży; 3) wartość zdolności innowacyjnej (potencjału innowacyjnego, systemu innowacyjności) może być kwalifikowana na następujących poziomach jakościowych: niskim, średnim i wysokim, wykorzystując w tym celu metodę kategoryzacji. W postępowaniu badawczym wyróżniono następujące etapy: 1) określenie przedmiotu i zakresu analizy; 2) sformułowanie wymiarów (kryteriów) potencjału innowacyjnego; 3) pomiar poziomu jakościowego zdolności innowacyjnej; 4) weryfikacja. Dla potrzeb poglądowych przedstawiono przykład zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Badaniami objęto 316 podmiotów gospodarczych z regionu Małopolski.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.107116
PDF (English)

Bibliografia

Arend, R. J. I., Bromiley, P. (2009). Assessing the dynamic capabilities view: Spare change, everyone? Strategic Organization, 7 (1), 5‒10. DOI: 10.1177/1476127008100124.
Zobacz w Google Scholar

Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173‒1182.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2012). Szukanie przedsiębiorczego podłoża problemów kreowania efektywności organizacji. Struktura nośna oparta na dynamicznych zdolnościach. In: J. Buko (ed.). Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach. SOOIPP Annual 2012. Ekonomiczne Problemy Usług, no. 90 (pp. 77‒92). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Foss, K., Foss, N. J., Klein, P. G., Klein S. K. (2007). The entrepreneurial organization of heterogeneous capital, Journal of Management Studies, 44, 1165–1186. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00724.x.
Zobacz w Google Scholar

Hall, C. M., Williams A. M. (2008). Tourism and innovation. New York: Routledge. ISBN 9780415414043.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Pyrek, R., Kozioł, W., Wojtowicz, A. (2013). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. In: M. Cisek, T. Nowogródzka (eds.). Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce (pp. 48–57). Warszawa: Studio Emka. ISBN 978-83-64437-17-5.
Zobacz w Google Scholar

Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-592-5.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz, A., Kozioł, L. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20 (1), 211–223.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne