Współczesne metody sterowania produkcją – Zintegrowany System Zarządzania Klasy ERP II
Okładka tom 11
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie produkcją
metody zarządzania
komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją
systemy klasy MRP/ERP

Jak cytować

KolbuszF., & PyrekR. (2008). Współczesne metody sterowania produkcją – Zintegrowany System Zarządzania Klasy ERP II. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 11(1), 11-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.1124

Abstrakt

W artykule przedstawiono w sposób retrospektywny zintegrowany system informatyczny zarządzania, a w głównej mierze system komputerowy wspierający planowanie i sterowanie przedsiębiorstwem produkcyjnym. Podano między innymi identyfikację, zastosowanie, wady i zalety systemów klasy MRP/ERP. Znaczną część artykułu poświęcono charakterystyce najnowocześniejszego zintegrowanego systemu zarządzania, jakim jest system ERP II. Poddano również analizie polski rynek systemów informatycznych wspierających zarządzanie produkcją.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.1124
PDF

Bibliografia

Brzeziński M. (red.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-77-1.
Zobacz w Google Scholar

Danylczenko A. 2007a. Konieczne inwestycje w IT. „Teleinfo” 2007, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Danylczenko A. 2007b. Polski rynek IT a światowe trendy w informatyce. „Teleinfo” 2007, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Durlik I. 2000. Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-12-7.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński Z. (red.). 2005. Podstawy zarządzania operacyjnego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-76-0.
Zobacz w Google Scholar

Kabza Z. (red.). 2002. Zintegrowane systemy zarządzania. Skrypt 244. Opole: Politechnika Opolska.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska A. 2002. Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4.
Zobacz w Google Scholar

Lech P. 2003. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-358-9.
Zobacz w Google Scholar

Liwowski B., Kozłowski R. 2006. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-011-0.
Zobacz w Google Scholar

Metedith J.R., Shafer S.M. 2002. Operations Management for MBAs. Second Edition. Wake Forest University, John Wiley & Sons. ISBN 0-471-00060-4.
Zobacz w Google Scholar

Parys T. 2007. System ERP – funkcjonalność, ewolucja oraz charakterystyka rynku w Polsce. W: Problemy społeczeństwa informacyjnego. T. 1: A. Szewczyk (red.), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 83-60397-08-2.
Zobacz w Google Scholar

Raport Teleinfo 500. 2006. „Teleinfo” 2006, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Rzewuski M. 2008. ERP II – nowy stary gatunek. PCkurier. [online; dostęp 2008-09-17]. Dostępny w Internecie: http://www.pckurier.pl/archiwum.
Zobacz w Google Scholar

Suri R., Krishnamurthy A. 2003. How to Plan and Implement POLCA: A Material Control System for High – Variety or Custom – Engineered Products, Technical Report, Center for Quick Response Manufacturing, May 2003.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne