Istota i modele czasu pracy
Okładka tom 11
PDF

Słowa kluczowe

czas pracy
gospodarowanie czasem
organizacja czasu pracy

Jak cytować

WojtowiczA., & PyrekR. (2008). Istota i modele czasu pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 11(1), 139-154. https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.139154

Abstrakt

Czas w różnych swych dziedzinach i wymiarach odgrywał dużą rolę w systemach wytwórczych organizacji, a w tym zwłaszcza w podmiotach gospodarczych działających na rynku. Należycie skonstruowane i właściwie dobrane systemy czasu pracy, systemy produkcji, a nawet metody organizacji czasu pracy własnej menedżera, czy pracownika przyczyniają się do wzrostu efektywności czynników wytwórczych, zwłaszcza do wzrostu wydajności pracy, wykorzystania urządzeń czy też zmniejszania zapasów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.139154
PDF

Bibliografia

Kodeks Pracy. 2008. Dział VI, Czas Pracy, Stan prawny na 1 września 2008 r., uwzględniono Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 158 z dnia 29 sierpnia 2008 r. oraz Monitor Polski z 2008 r. nr 63 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 1992. Jak racjonalnie gospodarować czasem. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2000. Zarządzanie czasem pracy. Kraków – Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-87493-01-5.
Zobacz w Google Scholar

McCormick E.J. Ilgen D. 1985. Industrial and Organizational Psychology. New Jersey: Prentice-Hall.
Zobacz w Google Scholar

Missiuro W. 1947. Znużenie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Okoń J. (red.). 1971. Psychologia przemysłowa. Praca zbiorowa. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Patten T.H. 1981. Organizational Development Teambuilding. New York: John Wiley and Sons.
Zobacz w Google Scholar

Seiwert L.J. 2001. Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Warszawa: Placet. ISBN 83-85428-30-5.
Zobacz w Google Scholar

Skowron-Mielnik B. 1993. Formy elastycznego kształtowania czasu jako narzędzie motywacji pracownika. Zeszyty Naukowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Zobacz w Google Scholar

Stalk G. jr. 1988. Time – the Next Source of Competitive Advantage. “Harvard Business Review” 1988, July – August.
Zobacz w Google Scholar

Zeit ist Geld. “Manager Magazin” 1992, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne