Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

system zarządzania procesowego
podejście procesowe
kryteria oceny
ocena efektywności

Jak cytować

StabryłaA. (2012). Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 125-142. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.125142

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi propozycję ogólnej formuły analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego. Głównym celem analizy jest ocena efektywności działalności menedżerskiej (zarządczej), a w konsekwencji wskazanie kierunków jej doskonalenia. W prezentowanym artykule zostały przedstawione: definicja systemu zarządzania procesowego, graficzne formy prezentacji procesów, istota podejścia procesowego, metodyka analizy systemów zarządzania procesowego, problem oceny efektywności i doskonalenia procesów, specyfika projektowania systemów zarządzania procesowego.

Dwa centralne zagadnienia metodologiczne artykułu to: metodyka analizy systemów zarządzania procesowego oraz cykl projektowania tego typu systemów. Proponowana metodyka analizy systemów zarządzania procesowego obejmuje następujące etapy: 1) ustalenie celu i przedmiotu badania, 2) dobór rodzajowy i ilościowy kryteriów oceny, 3) ustalenie wag kryteriów oceny, 4) pomiar sprawności systemów SZp-N.

Cykl projektowania w wersji wyspecjalizowanej (odniesionej do systemów zarządzania procesowego)
reprezentują poniższe etapy:
1. Opis dziedziny zarządzania.
2. Projektowanie pragmatyki procesów zarządzania.
3. Projektowanie organizacji procesów zarządzania.
4. Projektowanie instrumentów procesów zarządzania.
5. Analiza efektywności procesów zarządzania.
6. Doskonalenie systemów zarządzania procesowego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.125142
PDF

Bibliografia

Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M., SAP - zrozumieć system ERP, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012. ISBN 978-83-01-16737-0.
Zobacz w Google Scholar

Chrapko M., CMMI: doskonalenie procesów w organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. ISBN 978-83-01-16291-7.
Zobacz w Google Scholar

Cieśliński W.B., Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011. ISBN 978-83-7695-091-4.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012. ISBN 978-83-208-2019-5.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15374-8.
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999. ISBN 83-7252-014-3.
Zobacz w Google Scholar

Pawełek B., Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008. ISBN 978-83-7252-398-3.
Zobacz w Google Scholar

Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83-208-1886-4.
Zobacz w Google Scholar

Schwaninger M., Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011. ISBN 978-83-01-14846-1.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia" 2005, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zbichorski Z., Metody graficzne w zarządzaniu i organizacji produkcji, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne