Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski
Okładka tom 24
PDF

Słowa kluczowe

innowacyjność
innowacje
determinanty
potencjał innowacyjny
zdolność innowacyjna przedsiębiorstwa

Jak cytować

KoziołL., WojtowiczA., & PyrekR. (2014). Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 24(1), 113-122. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.113122

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy ukierunkowanej na ewaluację zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia dla jej oszacowania jest potencjał innowacyjny badanych przedsiębiorstw, natomiast odniesienie stanowi system innowacyjności przedsiębiorstwa. Podstawowy problem poruszony w artykule to rozpoznanie determinant potencjału innowacyjnego i ocena ich skuteczności jako przesłanki rozwoju działalności innowacyjnej i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw oraz sformułowanie modelu zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Nakreślony w ten sposób cel badań wymagał opracowania koncepcji analizy diagnostycznej ukierunkowanej na ewaluację potencjału i zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Istotnym narzędziem badawczym jest analiza relacji między zasobami a zdolnościami, która ukazuje związek przyczynowo-skutkowy między tymi kategoriami. Część empiryczna artykułu zawiera wyniki badań nad oceną stopnia innowacyjności przedsiębiorstw regionu małopolskiego. Badaniami objęto 316 podmiotów gospodarczych. twierdzono, że to przede wszystkim wiedza i umiejętności pracowników firm, organizacja pracy oraz współpraca między podmiotami danej branży decydują o stopniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Zasadniczym źródłem innowacji przedsiębiorstw jest więc wiedza pracowników i wiedza pozyskiwana z zewnątrz, od innych organizacji.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.113122
PDF

Bibliografia

Arend, R.J.I., Bromiley, Ph. (2009). Assessing the dynamic capabilities view: spare change, everyone? Strategic Organization, 7(1), 5–10. DOI: 10.1177/1476127008100124.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2012). Szukanie przedsiębiorczego podłoża problemów kreowania efektywności organizacji: struktura nośna oparta na dynamicznych zdolnościach. W: J. Buko (red.). Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach. SOOIPP Annual 2012 (s. 77–92). Ekonomiczne Problemy Usług, nr 90. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Danias, K., Kavoura, A. (2013). The role of social media as a tool of a company’s innovative communication activities. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23(2), 75–83.
Zobacz w Google Scholar

Foss, K., Foss, N.J., Klein, P.G., Klein, S.K. (2007). The entrepreneurial organization of heterogeneous capital. Journal of Management Studies, 44, 1165–1186. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00724.x.
Zobacz w Google Scholar

Gloet, M., Samson, D. (2013). Knowledge Management to Support Systematic Innovation Capability [online, dostęp: 2014-03-12]. Dostępny w Internecie: http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_46/bp46/ks4.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Hall, M.C., Williams, A.M. (2008). Tourism and Innovation. New York: Routledge. ISBN 9780415414043.
Zobacz w Google Scholar

Innowacje i wiedza (2006). Biuletyn Informacyjny. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, nr 3, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Pyrek, R., Kozioł, W., Wojtowicz, A. (w druku). Relationship marketing – a tool for supporting the company’s innovation process. Procedia.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-302-9.
Zobacz w Google Scholar

Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2002). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. New York: John Wiley & Sons. ISBN 9780471496151.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz, A., Kozioł, L. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20(1), 211–223.
Zobacz w Google Scholar

Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 83-60009-07-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne