Strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990–2020
Okładka tom 24
PDF

Słowa kluczowe

strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
transformacja systemowa
integracja europejska
zrównoważony rozwój
dokumenty strategiczne
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012‒2020

Jak cytować

SiekierskiJ. (2014). Strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990–2020. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 24(1), 159-174. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.159174

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano w historycznym zarysie koncepcje strategiczne rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (szerzej: sektora rolno-spożywczego) i ich wdrożenie w Polsce w latach 1990‒2020. W rozważaniach tych uwzględniono kompatybilność owych dokumentów z normami ogólnokrajowymi oraz unijnymi. Dla ich przedstawienia przyjęto dwa okresy przemian, tj. początkowy transformacji systemowej i stowarzyszenia ze strukturami unijnymi oraz pełnego członkostwa Polski w UE. W artykule scharakteryzowano także przemiany polskiego sektora rolno-spożywczego w świetle wielkości średnio unijnych (UE-24) przed i po akcesji Polski do UE. W ostatniej części opracowania omówiono główne treści diagnozy, założenia i wymogi realizacyjne aktualnie wdrażanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012‒2020.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.159174
PDF

Bibliografia

Chechelski, P., Grochowska, R., Wigier, M. (2012). Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IERiGŻ PiB. ISBN 978-83-7658-221-4.
Zobacz w Google Scholar

MRiRW (2012). Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012‒2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zobacz w Google Scholar

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007‒2013 (2007). Brwinów: Centrum Doradztwa Rolniczego.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (1996). Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce. Kraków: ZP-H „Styrex” s.c. Barbara i Michał Kolbusz. ISBN 83-906380-0-2.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (2002). Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (2010). Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 978-83-60633-36-6.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (2013). Strategie rozwoju Polski w latach 1990‒2030. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22(1), 133‒150.
Zobacz w Google Scholar

Woś, A. (1994). Strategia rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. Ekonomista, 3.
Zobacz w Google Scholar

Wspólna Polityka Rolna (2014) [online, dostęp: 2014-02-20]. Dostępny w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/124553,,,,wspolna_polityka_rolna,haslo.html.
Zobacz w Google Scholar

Zielonym do Unii. Perspektywy wsi polskiej w Unii Europejskiej: ważne pytania, ważne odpowiedzi (2014) [online, dostęp: 2014-02-20]. Witryna współfinansowana przez Fundusz Współpracy ze środków Programu
Zobacz w Google Scholar

„Agro-Info”. Dostępny w Internecie: http:/www.agro.eko.org.pl.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne