Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako podmiot rynkowy
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

pośrednik w obrocie nieruchomościami
licencje zawodowe
rynek nieruchomości

Jak cytować

ChrabąszczK. (2010). Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako podmiot rynkowy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 19-30. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.1930

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zawodu pośrednika na rynku nieruchomości. Artykuł prezentuje aktualne regulacje prawne dotyczące dostępu do zawodu, czyli umożliwiające zdobycie państwowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Poprzez analizę opinii konsumenckiej na forach internetowych podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy zawód ten jest zawodem potrzebnym i szanowanym. Artykuł prezentuje niezbędne i pomocne kwalifikacje, cechy usposobienia i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu oraz wzory zachowań pośrednika.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.1930
PDF

Bibliografia

Belniak S., Nalepka A. 2009. Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy. „Świat Nieruchomości”. Nr 70.
Zobacz w Google Scholar

Brzeski W.J. (red). 1996. Vademecum pośrednika nieruchomości. Kraków: Wydawnictwo KIN. ISBN 83-8657-92-8.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński Z. (red). 2002. Pośrednik na rynku nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 83-88840-20-7.
Zobacz w Google Scholar

Burdzy I. 2009. Pośrednik zawód z przyszłością [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.budnet.pl/Posrednik__zawod_z_przyszloscia,prawo_budowlane,a=1091.html.
Zobacz w Google Scholar

Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami [online, dostęp: 2010-03-05]. 2010. Dostępne w Internecie: http://www.mi.gov.pl/2-482c0defdb3dc.htm.
Zobacz w Google Scholar

Forum Gazeta Prawna. 2008. Prawda o pośrednikach nieruchomości [dostęp: 2010-03-05]: Dostępne w Internecie: http://forum.gazeta.pl/forum/w,915,79410630,0,Prawda_o_posrednikach_nieruchomosci.html.
Zobacz w Google Scholar

Henzel H. 2007. Rola pośrednika na rynku nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 978-83-7251-738-8.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski J. 2007. Pośrednictwo w nieruchomościach a prawo wspólnotowe. Cz. I – nabywanie i uznania kwalifikacji [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=16&id=1061.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowski L. (red). 2009. „Monitoring Polskiego Rynku Nieruchomości w latach 1990–2008”. Kraków: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński W. 2007. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-25507-71-8.
Zobacz w Google Scholar

Klukowska K. 2009. Aaaaaby sprzedaż mieszkanie [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/1,76842,7292382,Aaaaaby_sprzedac_mieszkanie.html?as=10&ias=10&startsz=x.
Zobacz w Google Scholar

Pasaż finansowy. 2009. Zarządcy zostaną bez licencji [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/zarzadcy-zostana-bez-licencji,1388300.
Zobacz w Google Scholar

Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2008. Zawody Nieruchomościowe w UE i USA [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/556.
Zobacz w Google Scholar

Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010a. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/737.
Zobacz w Google Scholar

Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010b. Misja [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/pages/41Standardy zawodowe.
Zobacz w Google Scholar

Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010c. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/877.
Zobacz w Google Scholar

Polski Portal Biznesowy Bankier.pl. 2010d. Senat przyjął poprawkę do ustawy o świadczeniu usług na terenie Polski [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Senat-przyjal-poprawki-do-ustawy-o-swiadczeniu-uslug-na-terenie-Polski-2095268.html.
Zobacz w Google Scholar

Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010e. Standardy zawodowe [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/108.
Zobacz w Google Scholar

Polska Federacja Rynku Nieruchomości. 2010f. Ubezpieczenia obowiązkowe [dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://www.pfrn.pl/page/798.
Zobacz w Google Scholar

Porozumienie [1999a] z dnia 21 kwietnia 1999 roku w sprawie organizowania postępowania kwalifikacyjnego związanego z nadawaniem licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dz.U. UM i RM z 2001 r. Nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Porozumienie [1999b] z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie organizowania praktyk zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dz. U. UM i RM z 2001 r. Nr 1, poz. 7.
Zobacz w Google Scholar

Portal Mieszkaniowy. 2008. Po co komu pośrednik [online, dostęp: 2010-03-05]. Dostępne w Internecie: http://forum.mieszkaniowy.com/po-co-komu-posrednik-vt191.html?sid=67b4e63d81f7397f75cdf0d1b389e813.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2008a] Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Dz. U. z 2008 r., nr 31, poz. 189.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2008b] Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Dz.U. Nr 80, poz. 475.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1964] z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 r., ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1997] z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. nr 115, poz. 741.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2000] z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz. U nr 244, poz. 2080 z 2005 r., ze zm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne