Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

koszty docelowe
koszty w cyklu życia produktu
łańcuch wartości
koszty procesów

Jak cytować

StabryłaA. (2010). Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 77-90. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.7790

Abstrakt

W prezentowanym artykule przedstawiono koncepcję analizy procesu wytwórczego, z punktu widzenia menedżerskich rachunków kosztów. Przyjęto, że podstawowym podejściem w tym obszarze działalności przedsiębiorstwa jest formuła zarządzania procesowego. Stosowanie tej generalnej formuły ma umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest produktywność realizacji poszczególnych zadań, jak są generowane strumienie efektów i kosztów, jak należy skutecznie zarządzać zdolnością operacyjną przedsiębiorstwa. W rozwinięciu tekstu omówiono następującą problematykę: rachunek kosztów docelowych działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu, doskonalenie struktury łańcucha wartości, rachunek kosztów procesów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.7790
PDF

Bibliografia

Czekaj J. (red.). 2009. Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7252-446-1.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski P. 2007. Organizacja procesowa. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1722-5.
Zobacz w Google Scholar

Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A. 2010. Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-717-4.
Zobacz w Google Scholar

Kiziukiewicz T. (red.) 2003. Zarządcze aspekty rachunkowości. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1431-6.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. 2004. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1492-8.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Trocki M. (red.). 2004. Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1–2. Warszawa: Wyd. SGH. ISBN 83-7378-083-1 (T.1), 83-7378-084-X (T. 2).
Zobacz w Google Scholar

Sobańska I. (red.) 2009. Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 978-83-255-0114-3.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz K. 2003. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1439-1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne