Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

globalizacja
integracja
agrobiznes
Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Jak cytować

SiekierskiJ. (2006). Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 25-46. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.2546

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces globalizacji oraz jego odniesienia do światowego agrobiznesu w następujących ogniwach: rolnictwo, przemysł przetwórczy i handel żywnością. Zwrócono uwagę na rolę Światowej Organizacji Handlu (WTO) w uprawianiu polityki globalizacji. Polityka ta w najszerszym zakresie odnosi się do liberalizacji stosunków międzynarodowych i realizacji neoliberalnych koncepcji gospodarczych. Najwolniej globalizacja postępuje w rolnictwie polskim, obszerniej w przetwórstwie rolno-spożywczym, najszerzej w handlu rolno-spożywczym, zwłaszcza zagranicznym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.2546
PDF

Bibliografia

Adamowicz W. 2005. Globalizacja a procesy rozwoju rolnictwa. "Roczniki Naukowe". Warszawa; Poznań; Bydgoszcz: SERiA, t. 7, z. 8.
Błaszczak A. 2007. Sprzedaż. Wyniki ekspansji w Azji. "Rzeczpospolita" Rynek i firmy, nr 50.
Grzelak A. 2002. Globalizacja a rolnictwo. W: Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE. "Prace Naukowe", t. 1.
Jaworska M. 2005. Pozycja międzynarodowa głównych eksporterów artykułów rolniczych. "Roczniki Naukowe" SERiA, t. 7, z. 7.
Kapusta F. 2001. Teoria agrobiznesu. T. 1. Wrocław: Akademia ekonomiczna.
Lipiński M. 2005. ARR - administrowanie mechanizmami handlowymi WPR. "Biuletyn Informacyjny" ARR, nr 9.
Lista 300 najlepszych gospodarstw rolnych w 2005 r. "Nowe Życie Gospodarcze". Dodatek nr 22.
Łopaciuk W. 2005. Eksport polskich produktów rolno-spożywczych, "Biuletyn Informacyjny" ARR, nr 9.
Mazurkiewicz P. 2007. Boom na zdrową żywność. "Rzeczpospolita" Rynki i firmy, nr 41.
Milewski M. 2005. Procesy globalizacji i ich oddziaływanie na kierunki rozwoju agrobiznesu w Polsce. W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: SGGW.
Plewa J. 2006. Wspólna polityka rolna. "Nowe Życie Gospodarcze" nr 1.
Pięćsetka Polityki. 2006."Polityka" Dodatek nr 16.
Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Ryłko A. 2005. Polski handel artykułami rolno-spożywczymi z UE w latach 1981-2003. W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Siekierski J. 2002. Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji europejskiej. W: Gospodarka Polski na przełomie wieków. Kraków: PTE O/Kraków.
Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Siekierski J. 2006. Globalne uwarunkowania rynku rolnego w Polsce. "Roczniki Naukowe". Warszawa; Poznań: SERiA, t. 7, z. 2, s. 202-213.
Siekierski J. 2006. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw działających w agrobiznesie 2006. "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej". Seria: Ekonomika i Organizacja Rolnictwa. Siedlce, nr 72-73.
Siekierski J., Popławski Ł. 2005. Sielskie gospodarstwo Polszi w umowach globalizacji switowoj ekonomiki. W: Switowe sielskie gospodarstwo w globalizowanyj ekonomici. Lwów: Narodowy Uniwersytet.
Siekierski J., Popławski Ł. 2006. Globalisation Process in Polish Agrobusiness. W: Economic science for rural development. Proceedings of the international scientific conference - Łotwa, Ryga - Jelgava, no. 10.
Sznajder M. 2002. Teoria globalizacji i jej odniesienie do światowego sektora gospodarki żywnościowej. "Roczniki Naukowe". SERiA, t. 4, z. 1.
Szymański W. 2003. Globalizacyjne uwarunkowania integracji z Unią Europejską. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3.
Świetlik K. 2007. Popyt na żywność w latach 2005-2006. "Biuletyn Informacyjny" ARR, nr 2.
Wilkin J. 2001. Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. "Roczniki Naukowe" SERiA, t. 3, z. 1.
Woś A. 2005. Interwencjonizm państwowy i globalizacja w polityce rolnej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4.
Żyżyński J. 2004. Globalizacja - iluzje, obszary i szanse. "Ekonomista", nr 1.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne