Lokalne uwarunkowania rynku pracy na przykładzie subregionu tarnowskiego
Okładka tom 8
PDF

Słowa kluczowe

lokalny rynek pracy
analiza rynku pracy
bezrobocie
struktura bezrobocia
aktywność zawodowa ludności
materiały konferencyjne

Jak cytować

SiekierskiJ. (2005). Lokalne uwarunkowania rynku pracy na przykładzie subregionu tarnowskiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (8), 45-62. https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.01.4562

Abstrakt

Autor analizuje uwarunkowania demograficzne, przestrzenne i ekonomiczne rynku pracy w odniesieniu do miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Przedstawiona w artykule sytuacja lokalnego rynku pracy wskazuje na stan znacznego bezrobocia. Mając na uwadze negatywne skutki bezrobocia, do najważniejszych zadań polityki rynku pracy należy ich łagodzenie, następnie aktywne zwalczanie, a przede wszystkim działania zapewniające racjonalne zatrudnienie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.01.4562
PDF

Bibliografia

ABC Unii Europejskiej, 2004, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk A., Góral D., 2004, Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej [w:] Transformacja, integracja, globalizacja, pod red. S. Lisa i S. Miklaszewskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków – Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Dach Z., 2004, Rynek pracy i bezrobocie [w:] Podstawy makroekonomii, pod red. Z. Dach i B. Szopy, Wyd. PTE, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gogolewska J., 2001, Regulowanie rynku pracy [w:] Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Góra M., 2004, Rynek pracy. Bezrobocie to nie fatum, „Gazeta Bankowa" nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski E., 2004, Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, „Gospodarka Narodowa", nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Makowiecki M., 2004, Ciche bezrobocie. Raport specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Rewolucja na rynku pracy. Część I i II z dn. 7 i 14 VI 2004. Vademecum „Rzeczpospolita".
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J., 1999, Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 1, s. 13-32.
Zobacz w Google Scholar

Szmydt V., Siemiątkowski P, 2004, Europejski rynek pracy po rozszerzeniu, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyna A., 2004, Kłopoty z wydajnością pracy, „Rzeczpospolita" z dn. 22-23 V, Rynki - Przedsiębiorstwa, nr 119.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne