Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

drogi krajowe
autostrady
ekologiczne czynniki rozwoju
inwestycje drogowe
charakterystyka budowy
rozwój gospodarczy
problemy inwestycyjne

Jak cytować

ChrabąszczK. (2012). Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 39-47. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.3947

Abstrakt

Artykuł jest próbą opisania czynników, które mają wpływ na budowę krajowej infrastruktury drogowej. Autostrady i drogi ekspresowe są jedną z form najbardziej drastycznej ingerencji w układy ekologiczne i krajobraz. Polska jest zróżnicowana pod względem klimatycznym, geologicznym, kulturowym, bogactwa występowania fauny i flory, poziomu zaludnienia, rozwoju gospodarczego, poziomu rozwoju rolnictwa, przemysłu, występowania bogactw naturalnych, wykopalisk archeologicznych, skupisk akwenów wodnych, rozdrobnienia gospodarstw rolnych, przywiązania do ziemi itp. To sprawia, że inaczej buduje się drogi w północnej części kraju, gdzie tereny są nizinne, bogatsze w zbiorniki wodne, a inaczej na wyżynnych obszarach południa Polski. Różnorodność regionalna wpływa na to, że w trakcie budowy dróg w różnych częściach kraju pojawiają się nieprzewidziane problemy, które spowalniają prace i mnożą koszty. Autorka, opierając się na wybranym przykładzie budowy odcinka autostrady nr 4 z Krakowa do Tarnowa, prezentuje różnego rodzaju cechy, w tym regionalne, środowiskowe, społeczne, które wpłynęły na czas i jakość realizowanych prac. Najważniejsze cechy regionalne województwa małopolskiego, które pozwalają na indywidualną charakterystykę prac budowlanych na tym terenie, to duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, bogactwo rezerwatów przyrody, występowanie „podwójnej dokumentacji prawnej” w obrocie nieruchomościami, nieuregulowany stan prawny znacznej ilości nieruchomości, przywiązanie mieszkańców do ziemi, tzw. ojcowizny, mała mobilność Małopolan, częste powodzie, mroźne zimy, bogactwo archeologiczne, liczne zabytki.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.3947
PDF

Bibliografia

Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN-83-01-14774-1(01).
Zobacz w Google Scholar

Gola S., Langner R., Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków-Tarnów, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, t. 3, nr 2(13), s. 35-65.
Zobacz w Google Scholar

Kluba A., Polskie drogi 2011 r - sukcesy i problemy [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://www.motogazeta.mojeauto.pl/polskie_drogi/polskie_drogi_w_2011_r._-_suk- cesy_i_problemy,a,204849.html.
Zobacz w Google Scholar

Lijewski T, Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002. ISBN 83-208-1380-8.
Zobacz w Google Scholar

Malec K., Drogi jako bariery ekologiczne, 2005 [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2127,article,2744.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://www.transport.gov.pl/files/0/1793721/SKMBTC55011020913080.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008. ISBN 978-83-208-1773-7.
Zobacz w Google Scholar

Naglik R., Archeologiczne odkrycia na trasie autostrady A4 w zachodniej Małopolsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, t. 3, nr 2(13), s. 97-106.
Zobacz w Google Scholar

Naumowicz K., Regionalizacja turystyczna Polski, WSB, Piła 2001. ISBN 83-909964-9-9.
Zobacz w Google Scholar

PAP, Podpisano umowę na dokończenie odcinka A4 Brzesko-Wierzchosławice [online, dostęp. Dostępne w Internecie: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10372128,Podpisano_ umowe_na_dokonczenie_odcinka_A4_Brzesko.html.
Zobacz w Google Scholar

PAP, Trwa budowa autostrady A4 między Szarowem a Tarnowem [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,Trwa-budowa-autostrady-A4-miedzy-Szarowem-i-Tarnowem,wid,1414 4467,wiadomosc.html?ticaid=1dbce.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska B., Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000. ISBN 83-7017-922-3.
Zobacz w Google Scholar

Pletnia S. Gola S. Łata K, Problemy związane z realizacją programu budowy dróg krajowych i autostrad na obszarze województwa małopolskiego, 2007 [online, dostęp 10.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://sgp.mediacyfrowe.serwery.pl/file/Referat_17.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Pletnia S., Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków-Tarnów, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, t. 3, nr 2(13), s. 19-33.
Zobacz w Google Scholar

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce [online, dostęp. Dostępne w Internecie: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/zagr_okres1.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Statystyczny w Krakowie, Województwo małopolskie [online, dostęp 14.02.2012]. Dostępne w Internecie: http://www.stat.gov.pl/krak/69_467_PLK_HTML.htm.
Zobacz w Google Scholar

Wertz J., Budowa autostrady a ochrona środowiska ziemi tarnowskiej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, t. 3, nr 2(13), s. 67-81.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne