Rozwój rynku nieruchomości w kontekście sustainability
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

budynki ekologiczne
deregulacja zawodów rynku nieruchomości
rynek finansowy
kierunek rozwoju

Jak cytować

ChrabąszczK. (2013). Rozwój rynku nieruchomości w kontekście sustainability. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 65-74. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.6574

Abstrakt

Autorka przedstawia współczesne problemy i bieżące trendy na rynku nieruchomości, dotyka aktualnego i ważnego tematu, jakim jest rozwój zrównoważony, i odnosi go do rynku nieruchomości, zwłaszcza do sektora budowlanego. Pierwsza część zawiera charakterystykę wprowadzonych zmian regulacyjnych na rynku nieruchomości i rynku finansowym, wpływających na kierunek rozwoju obu rynków. Można tu znaleźć informacje na temat deregulacji zawodów rynku nieruchomości oraz nowych zawodów, które wyodrębniły się w ostatnim czasie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W dalszych rozważaniach autorka sięga po definicje zrównoważonego rozwoju, po początki tworzenia się tej koncepcji, aby móc przedstawić opis wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości, zwłaszcza na rynku budowlanym. Ostatni rozdział poświęcony jest budownictwu ekologicznemu, tak zwanym domom pasywnym. Zaprezentowane zostały przykłady budowy i eksploatacji domów pasywnych w Polsce, opinie ich mieszkańców i konstruktorów. Artykuł kończy się stwierdzeniem, iż rosnące koszty energii w przyszłości i wymogi Unii Europejskiej będą ważnym czynnikiem decydującym o wyborze nowoczesnej technologii budowy domów. Budownictwo „zielone” jest obecnie efektywne ekologicznie i uzasadnione ekonomicznie.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.6574
PDF (English)

Bibliografia

Bankier.pl, Wprost. Raport: Rynek Doradztwa Finansowego w Polsce [online, accessed: 2013-06-26], 2012. Available online: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-Rynek-doradztwa-finansowego-w-Polsce-2492943.html.
Zobacz w Google Scholar

Belniak S., Głuszak M., Zięba M. Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. ISBN 978-83-01-17182-7.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski W. Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M. “Wdrażanie koncepcji ekorozwoju przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe”. In: Wdrażanie polityki ekorozwoju. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Oddział Polski, 1994. ISBN 504-06-338-45-332-1.
Zobacz w Google Scholar

Dom Pasywny, Marka Multi Comfort, Murator. Budynek ogrzewany suszarką [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://www.buduj-pasywnie.pl/aktualnosci oraz http://www.buduj-pasywnie.pl/badanie.
Zobacz w Google Scholar

Donhoff M. et al. “Weil das Land sich ändern muß”. In: Ein Manifest. Reinbeck: Rowohlt, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Financial Supervision Commission. Nowelizacja Rekomendacji S [online, accessed: 2013-06-26]. Warsaw, 18th June 2013. Available online: http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013_tcm75-34880.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowska D. Uwolnione nieruchomościowe profesje [online, accessed: 2013-06-26], Administrator24info. Available online: http://www.administrator24.info/artykul/id5159,uwolnione- -nieruchomosciowe-profesje?utm_source=newsletter44_wt&utm_medium=mail&utm_ campaign=mailing.
Zobacz w Google Scholar

Home Broker. O firmie [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: https://homebroker.pl/o-firmie.html.
Zobacz w Google Scholar

Instytut na rzecz Ekorozwoju. Dom Pasywny [online, accessed: 2013-06-26]. Warszawa 2011. Available online: http://www.kape.gov.pl/new/docs/ine/2_dom_pasywny.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kochalska H. Hipoteki tylko z udziałem własnym [online, accessed: 2013-06-26]. Open FinanceS.A. Available online: http://www.open.pl/news/hipoteki_tylko_z_udzialem_wlasnym.html.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska-Stasiak E. Ostrożnie z deregulacją zawodów na rynku nieruchomości [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://prawo.rp.pl/artykul/851707.html?p=1.8.
Zobacz w Google Scholar

Interior materials of Open Finance and Home Broker, March 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ministry of Infrastructure and Development. Central Register of Property Managers [online, accessed: 2013-11-12]. Available online: http://www.transport.gov.pl/2-482c0ddde037d.htm.
Zobacz w Google Scholar

Ministry of Justice. Central Register of Real Estate Agents [online, accessed: 2013-11-12]. Available online: http://www.transport.gov.pl/2-482c0defdb3dc.htm.
Zobacz w Google Scholar

Ministry of Justice. I [pierwsza] transza deregulacji przyjęta przez Sejm [online, accessed: 2013- -06-26]. Available online: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4929,i-transza-deregulacji-przyjeta-przez-sejm.html.
Zobacz w Google Scholar

Mroczek R. Zrównoważony rozwój w organizacji spotkań [online, accessed: 2014-01-07]. Available online: http://www.eventspace.pl/knowhow/Zrownowazony-rozwoj-w-organizacji-spotkan,85.
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty do domów energooszczędnych [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/.
Zobacz w Google Scholar

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego sp. z o.o. Dom pasywny [online, accessed: 2013-06-26]. Available online: http://www.pibp.pl/?page_id=297.
Zobacz w Google Scholar

Rajska-Wolińska M. „Zielona” przyszłość nieruchomości komercyjnych [online, accessed: 2013-06-26]. PropertyNews.pl. Available online: http://www.propertynews.pl/opinie/zielona- przyszlosc-nieruchomosci-komercyjnych-wywiad-z-monika-rajska-wolinska- colliers,12205.html.
Zobacz w Google Scholar

Węglarz J. Home Broker, “Nowe zawody na rynku nieruchomości” [online, accessed: 2013-06-26]. Open Home News, Kwartalnik pracowników spółek Grupy Open Finance SA, 2013, no. 2. Available online: http://www.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/edukacja/nowe-zawody-w-branzy-nieruchomosci,30095,2.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne