Wykorzystanie e-learningu w procesie kształcenia studentów
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

nauczanie tradycyjne
e-learning
distance learning
platforma e-learningowa
badanie

Jak cytować

ChrabąszczK. (2011). Wykorzystanie e-learningu w procesie kształcenia studentów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 55-66. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.5566

Abstrakt

W artykule zostały opisane działania, jakie podjęła Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie w celu rozwinięcia distance learningu w kształceniu studentów. Przedstawiono różnorodność form nauczania na odległość. Autor artykułu przeanalizował wady i zalety nauczania na odległość, które mogą mieć znaczący wpływ na przyszłość e-learningu w nauczaniu na poziomie wyższym. Ważnym atutem jest możliwość dostosowania czasu poświęconego na naukę, jak i tempa przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb ucznia. E-learning pozwala zminimalizować strach czy nieśmiałość niektórych uczniów, jaką przejawiają oni względem nauczyciela podczas tradycyjnej lekcji. Największą wadą tego systemu jest brak bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcą i innymi uczestnikami zajęć. Inny problem to zdarzający się brak motywacji i samodyscypliny uczącego się, tak ważny w przypadku zdalnego nauczania. MWSE w Tarnowie posiada własną platformę e-learningową, bazującą na programie „Moodle”. Podobnego typu platformy wykorzystują uczelnie wyższe na całym świecie. Po raz pierwszy platforma e-learningowa MWSE została zastosowana w nauczaniu w roku akademickim 2009/2010. Zajęcia za pomocą tego narzędzia odbyło w sumie 458 studentów studiów dziennych, jak i zaocznych. W artykule zaprezentowano wstępne badania po przeprowadzeniu pilotażowych zajęć w systemie blended learning. Wyniki badań wskazują, że studenci popierają rozwój uczelni w kierunku zdalnego nauczania, ale bez rezygnacji z bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Doświadczenia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą być pomocne dla innych podmiotów, które jeszcze nie podjęły działań w kierunku nauczania na odległość.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.5566
PDF (English)

Bibliografia

Barszczewska-Wajda B. (red.), Wprowadzenie do e-learningu, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008. ISSN 0239-6114.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość: podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15471-4.
Zobacz w Google Scholar

Bołtuć P., Przemiana paradygmatu w szkolnictwie wyższym i ekspansja e-learningu z perspektywy amerykańskiej, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006. ISBN 83-922607-6-7. Dostępny w Internecie: http://www.e-edukacja.net/trzecia/e-edukacja_3.pdf (dostęp: 25.11.2010).
Zobacz w Google Scholar

Dejnaka A., Rzeczywistość poszerzona i jej zastosowanie w e-learningu, [online], materiał konferencyjny, Konferencja „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, 18 listopada 2010 roku, Warszawa 2010. Dostępny w Internecie: http://www.e-edukacja.net/siodma/referaty/Sesja_2a_4.pdf (dostęp: 25.11.2010).
Zobacz w Google Scholar

Galwas B. i in., Edukacja w Internecie, 2002, [online]. Dostępny w Internecie: http://consilr.info.uaic.ro/uploads_lt4el/resources/pdfpolAn%20education%20on%20the%20Internet.pdf (dostęp: 25.11.2010).
Zobacz w Google Scholar

Grodecka K., Uwarunkowania prawne e-learningu, [w:] B. Barszczewska-Wajda (red.), Wprowadzenie do e-learningu, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008. ISSN 0239-6114.
Zobacz w Google Scholar

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. ISBN 83-89355-75-2.
Zobacz w Google Scholar

Krok M., E-learning z perspektywy ochrony praw autorskich, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005. ISBN 83-922607-4-0. Dostępny w Internecie: http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja_2.pdf (dostęp: 10.12.2010).
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz J., E-learning, „Forum Nauczycieli” 2008, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Marković J., Założenia e-learningu. Platformy e-learningowe, [w:] B. Barszczewska-Wajda (red.), Wprowadzenie do e-learningu, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006. ISSN 0239-6114.
Zobacz w Google Scholar

Okoń-Horodyńska E. (red.), Nauczanie na odległość – nowa szansa dla edukacji, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, WSZiNS w Tychach, Tychy 1999. ISBN 89909-523-4-3.
Zobacz w Google Scholar

Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Wydawnictwo Fosze, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7586-012-2.
Zobacz w Google Scholar

Wodecki A., Po co e-learning na uczelni?, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006. ISBN 83-922607-4-0.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne