Typologia czynników motywujących do podróżowania
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

motywacja turystyczna
czynniki higieny
demotywatory
destynacja

Jak cytować

KoziołL. (2012). Typologia czynników motywujących do podróżowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 87-98. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.8798

Abstrakt

W artykule przedstawiono dyskusję wokół podstawowych pojęć z zakresu motywacji turystycznej i teorii czynników motywujących do podróżowania. Zaprezentowano nowe ich ujęcie w postaci koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej. W tej koncepcji wyróżniono trzy grupy czynników: 1) motywatory, które gdy występują, wywołują chęć, skłonność do podjęcia aktywności turystycznej; 2) czynniki higieny - gdy nie występują, wywołują niechęć do uczestnictwa w turystyce; 3) demotywatory - gdy się pojawiają, powodują negatywne nastawienie do aktywności turystycznej. Sektory ich oddziaływania na atrakcyjność turystyczną destynacji (obszaru recepcji turystycznej) różnią się diametralnie, chociaż występują one równocześnie w regionie turystycznym (destynacji). Dlatego też koncepcja ta stanowi dyrektywę metodologiczną, sugerującą rozszerzenie pola analizy prowadzonych badań na czynniki motywacji turystycznej, mające charakter destymulant badanego zjawiska.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.8798
PDF

Bibliografia

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2006. ISBN 83-85441-15-8.
Zobacz w Google Scholar

Crompton J.L., Why People Go on Pleasure Vacation, „Annals of Tourism Research” 1979, no. 6(4).
Zobacz w Google Scholar

Dann G.M.S., Anomie, Ego-enhancement and Tourism, „Annals of Tourism Research” 1977, no. 4, s. 184-194.
Zobacz w Google Scholar

Gange M., Deci E.L., Self-determination Theoryand Work Motivation, „Journal of Organizational Behavior” 2005, no. 26, s. 331-362.
Zobacz w Google Scholar

Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000. ISBN 83-208-1281-X.
Zobacz w Google Scholar

Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Hudson S., Tourism and Hospitality Marketing: A Global Perspective, Sage, London (etc.) 2008. ISBN 978-1-4129-4687-2.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiewicz A., Metody statystyczne w zarządzaniu jakością [online, dostęp 5.06.2012], StatSoft Polska, 2000. Dostępny w Internecie: http://www.statsoft.pl/czytelnia/jakosc/jametstatystyczne2.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kocowski T, Potrzeby człowieka: koncepcja systemowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982. ISBN 83-04-00968-4.
Zobacz w Google Scholar

Krippendorf J., The Holiday Makers, Heinemann, London 1987. ISBN 043491083X.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewski W., Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: W. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, GWP, Gdańsk 2000. ISBN 83-87957-05-4.
Zobacz w Google Scholar

McIntosh R.W., Goeldner Ch.R., Tourism: Principles, Practices, Philosophy, John Wiley & Sons, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Meger Z., Motywacja w nauczaniu zdalnym, „E-mentor” 2008, nr 4(26).
Zobacz w Google Scholar

Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996. ISBN 83-86800-25-9.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot Ł., Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką, Jelenia Góra-Kielce 2006. ISBN 83-923997-0-6.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski D., Zachowania konsumentów usług turystycznych. W: D. Dudkiewicz (red.), Marketing usług turystycznych, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007. ISBN 978-83-60197-47-9.
Zobacz w Google Scholar

Rheinberg F., Psychologia motywacji, WAM, Kraków 2006. ISBN 83-7318-640-9.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L., Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystycznym, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 3(14).
Zobacz w Google Scholar

Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. ISBN 978-83-60501-08-5.
Zobacz w Google Scholar

Żemła M., Konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej - najważniejsze modele i metody badawcze, „Problemy Turystyki” 2006, nr 1-4, s. 25-42.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne