Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

projekt
zarządzanie projektem

Jak cytować

StabryłaA. (2006). Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 161-181. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.161181

Abstrakt

Celem artykułu jest wprowadzenie do szeroko pojmowanej dziedziny Project Management. Autor omawia następujące zagadnienia: interpretację pojęcia projektu i różnych wykładni zarządzania projektami, strukturę metodyki badań, definiowanie projektu, procedurę operacjonizacji, charakterystykę makiet badawczych i list kontrolnych, specyfikę projektowania usprawniającego i bazowego, fazy i etapy procesu projektowo-realizacyjnego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.161181
PDF

Bibliografia

Charvat J. 2003. Project Management Methodologies. Selecting, Implemenring and Supporring Methodologies and Processes for Project. New York: Wiley. ISBN 0471221783.
Frame J. D. 2001. Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-77-X.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 1966. Newton Square (Pensylvania): Project Management Institute.
Kerzner H. 2005. Advanced Project Management, Gliwice: Helion. ISBN 83-73617-30-2.
Kotarbiński T. 1975. Traktat o dobrej robocie. Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum.
Lock D. 2005. Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE. ISBN 83-20814-45-6.
Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami. 2001. pod red. B. Ehrl-Gruber i G.M. Süß. Warszawa: WEKA.
Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14846-2.
Wielka Encyklopedia PWN. 2003. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13357-0
Wysocki R. K., McGary R. 2005. Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion. ISBN 83-7361-861-9

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne