Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego
Okładka tom 11
PDF

Słowa kluczowe

struktury organizacyjne
doskonalenie struktur organizacyjnych
organizacja przedsiębiorstwa

Jak cytować

Stabryła A. (2008). Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 11(1), 117-138. https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.117138

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji metodyki doskonalenia struktur organizacyjnych, łączącej dwa podstawowe wymiary: podmiotowy i relacyjny. Punktem wyjścia tej koncepcji jest stwierdzenie, iż badania strukturalne tworzą ramy konstrukcyjne dla procesów zarządzania i procesów wykonawczych. Oznacza to, że struktura organizacyjna może być rozpatrywana jako układ statyczny, ale można ją postrzegać w sposób zintegrowany, poprzez związanie i dopełnienie aspektu statycznego przez aspekt dynamiczny. W rozwinięciu artykułu zostały przedstawione następujące zagadnienia: rozwój struktur organizacyjnych, założenia badania struktur organizacyjnych w podejściu podmiotowo-relacyjnym, uniwersalne ujęcie metodyki badań, dobór kryteriów i metod oceny struktur organizacyjnych. Zwrócono także uwagę na problem doskonalenia struktur organizacyjnych w kontekście gospodarki opartej na wiedzy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.117138
PDF

Bibliografia

Burton R.M., De Sanctis G., Obel B. 2006. Organizational Design. A Step-by-Step Approach.New York: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Davenport T.H. 2007. Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-030-4.
Zobacz w Google Scholar

Doskonalenie struktury organizacyjnej. 1991. Pod red. A. Stabryły. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0835-9.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski P. 2007. Organizacja procesowa: projektowanie i konfiguracja. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1722-5.
Zobacz w Google Scholar

Jashapara A. 2006. Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1631-9.
Zobacz w Google Scholar

Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. 2005. Pod red. V. Galanti K. Perechudy, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1086. ISSN 0324-8445.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki A., Burkot B. 2008. Zastosowanie obiektowych metod modelowania w zarządzaniu procesami biznesu. W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. A. Stabryły. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Rozwój potencjału naukowo-badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. 2004. [on-line]. Warszawa: KBN. Dostępny w Internecie: www.kbn.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2007. Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14846-1.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne