Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa
Okładka tom 13 cz. 2
PDF

Słowa kluczowe

programowanie
restrukturyzacja
kapitał ludzki
system zarządzania wiedzą
internacjonalizacja
globalizacja

Jak cytować

Stabryła A. (2009). Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 11-29. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.1129

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję badawczą ukierunkowaną na następujące zagadnienia: programowanie zmian i rozwoju, zasoby ludzkie i kapitał ludzki, koszty produktywne i zbędne w zarządzaniu kapitałem ludzkim, budowa modelu zarządzania wiedzą, kształtowanie rozwoju w formule internacjonalizacji i globalizacji. Wskazana wyżej problematyka stanowi podstawę odniesienia dla prac o charakterze metodologicznym i wdrożeniowym poświęconych programowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.1129
PDF

Bibliografia

Kowalczyk A., Nogalski B. 2007. Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-694-7.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K. 1999. Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1213-5.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R. (red.). 2005. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1582-7.
Zobacz w Google Scholar

Lisiński M. 2004. Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1525-8.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz G. 2009. Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15768-5.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła B. 2006. Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-302-9.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski M.K. (red.). 1997. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Key Text. ISBN 83-87251-15-1.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z. 2003. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14085-2.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z., Jurek-Stępień S. (red.). 2006. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGH. ISBN 978-83-7378-261-7.
Zobacz w Google Scholar

Rokita J. 2005. Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi strategicznej. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1552-5.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M. 2009. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1813-0.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk P. 2004. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1508-8.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 1996. Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-86439-87-4.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14846-1.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2007. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15110-2.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz M.J. 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: "Dom Organizatora". ISBN 83-7285-222-7.
Zobacz w Google Scholar

Strategor. 1997. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1073-6.
Zobacz w Google Scholar

Żorska A. 1998. Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12673-6.
Zobacz w Google Scholar

Żorska A. 2007. Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1670-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne